“Allah yolunda cihâda çıkın!”

“Gerek yaya olarak, gerek binek üzerinde Allah yolunda sefere çıkın. Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.”(Tevbe/41)

“Allah yolunda savaşın ve bilin ki,şüphesiz Allah hakkıyla işitendir ve hakkıyla bilendir.”(Bakara/244) diyen Allah’a hamd olsun.

Salat ve selam Muhammed’in canını elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, Allah yolunda cihad edip öldürülmeyi, sonra cihad edip yine öldürülmeyi, sonra tekrar cihad edip tekrar öldürülmeyi arzu ederdim.”diyen güler yüzlü,cesur,rahmet ve melhame peygamberinin üzerine olsun.

Bundan sonra;

Genelde müslüman kardeşlerimize,özelde de Ömer Muhtar’ın Libyası’na sesleniyorum

Açık olarak haçlıların tuzak ve planlarıyla Arap tağutların destek verdiği ülke içinde ve dışında ki paralı katilleriyle birlikte her taraftan üzerimize düşmanları saldığı,Herkes tarafından görüldükten sonra,bu konuşmamı Allah yolunda bir davet,Allah’a karşı bir mazeret olarak sunmaktayım.Çünkü biz sadece Allah’ın şeriatinin yeryüzüne hakim olmasını istiyoruz.

Ahzab gününde olduğu gibi dinimizde aşağılanıp vermeyi redettik.Allah(Subhanallahu ve Tealâ) buyuruyor ki;

“Mü’minler, düşman birliklerini görünce, “İşte bu, Allah’ın ve Resûlünün bize vaad ettiği şeydir. Allah ve Resûlü doğru söylemişlerdir” dediler. Bu, onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırmıştır.” (Ahzab/22)

Allah (Svt) düşmanlarını korkutarak bunu bazı mücahitlere kanıtladı.Allah(svt) müslümanların çoğunluğuna cihadı emrettiği halde onların çoğu cihaddan kaçınıp vatanlarında oturdular.Allah (svt) kitabında buyuruyor ki; “Savaş hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı” (Bakara/216) Ve şunu da dedi:” O hâlde, dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar, Allah yolunda savaşsınlar. (Nisa/74)

Rabbimiz cihadı terkettiğimiz için bizi uyarıyor ve diyor ki; “Eğer Allah, yolunda sefere çıkmazsanız, sizi elem dolu bir azap ile cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. Siz ise O’na hiçbir zarar veremezsiniz. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.” (Tevbe/39)

Ve Rasulullah(sav) şöyle diyerek bizi uyarıyor: “Kim cihad etmeden ve cihad etme arzusunu kalbinden geçirmeden ölürse bir tür nifak üzere ölür” (Müslim.İmare 158)

Ey müslüman kardeşim! Allah’ın şeriatinin değiştirildiğini ve Resulullah’ın sünnetinin gizlenildiğini ve alay edildiğini kendi gözlerinle gördükten sonra,bununla birlikte bu günahkarların kendi kontrolleri altındaki topraklarda,Bingazi’de “Hafter” tağutunu Allah’tan başka taptıkları put haline getirdiğini ,yağma yaptığını ,yasakları ihlal etiğini,haksız yere kan döktugunu açlıkla helak edip,evsiz barksız bırakip,yakarak şehirleri yerle bir ettigini ve tüm bunlardan sonra (tum bunları gördükten sonra) oturmak sana hoş gelir mi?!

Bu üzücü gerçeğin arkasında,müslüman gençleri dünyayı gürültüsüyle dolduran kafelerde,parklarda,ve yolların köşelerinde görüyoruz.(La havle ve la kuvvete illa billah)

Ömer (r.a) Resulullah (s.a.v)’i şöyle söylerken duydum dedi:

“Siz kendinizi ine alışverişine saldığınız, sığırlarınızın ardına takılıp gittiğiniz(yani sadece hayvancılıkla uğraştığınız); sadece ziraatla iktifa ettiğiniz ve cihadı terk ettiğiniz zaman, Allah sizin başınıza öyle bir mezellet indirir ki tekrar dininize dönmedikçe de bu zilletten kurtulamazsınız.” [Ebu Davud] 

Ey oturanlar! Tehdit olunduğunuz azab sadece ahiret azabı değil,aynı zamanda mücadele ve cihaddan uzaklaşıp oturanlar için dünyada zillete düşüren bir cezadır.Bununla birlikte mücadele ve cihat etmeyenlerin tümü kat kat mallarını ve canlarını ziyan ediyorlar.İzzet için feda etmeniz gerektiğinden kat kat fazlasını zillet için kurban veriyorsunuz.

Bir ümmet cihadı terk ettiğinde Allah onları zilletle cezalandırır.Düşmanlara karşı cihad etmek gerekli olduğunda,cihadı terk eden milleti Allah svt kat kat küçülmüş,sürülmüş,ve kovulmuş olarak zillete düşürür.

Bir millet cihadı terk ettiğinde yalnızca zelil olur. Vallahi Bundan Allah’a sığınırım.

Ey müslüman kardeşim! Sana Allah yolunda cihadın lütfunu söyleyerek seni müjdeliyorum.Rasulullah(sav) şöyle buyurmuştur;  “Allah yolundaki mucâhidin misâli (gündüzleri ve geceleri hiç ara vermeden oruç tutup, namaz kılan, Allah’ın âyetlerine de itaatkâr olan ve Allah yolundaki mucâhid, cihaddan dönünceye kadar namaz ve oruçtan hiç gevşemeyen kimse gibidir.”[ Buharî, Tirmizî, Nesâî, Muvatta ]

Ve yine şöyle buyurmuştur; Cennette yüz derece vardır. Allah onları, kendi yolunda mücadele edenler için hazırlanmıştır. Her iki derece arasındaki uzaklık, gökle yer arasındaki uzaklık gibidir. Siz Allah’tan istediğinizde Firdevs’i isteyin. Çünkü o, Cennetin tam ortası ve en yüce yeridir.(Buhari, Cihad, 4)

Ve yine şöyle buyurmuştu: “Kişinin Allah yolundaki safta bir saat nöbette

durması, altmış yıllık ibadetten efdaldir.”

Ey müslüman kardeşim! Cihad meydanında ki uykun,rahatın,ve yorgunluğun bunların hepsi senin için ecirdir.Bu lutüftan sonra daha ne istiyorsun ki? Haydi cihad meydanına gel!

(Şeyh burda şiir söylüyor)

Gözümü, ruhumu ve hayatımı verdiğim yüce bir din için mücadele ediyorum.Yüzümü teslim ederek (itaat ederek) ve dinimi tek başıma koruyacağımı söyleyerek Allah’a itaat ediyorum.sırtım, göbeğim, kolum, gözüm, böğürüm ve köprücük kemiklerime kadar göğüs kafesim ile (koruyacağım)zevk, temmeniler, dünya ihtiyatı ve kazalardan korku nedenleriyle çok geç kaldım.onun için hiç bir gün ilerleme gibi bir zevk, ilerleme gibi mutlu bir yaşam görmedim.Tevhit zirvesinin üzerinde bayrağım dalgalanıyor, tepelerinin altında kanlarım dökülüyor.

Son olarak müslüman kardeşim sana şunları açıklamak istiyorum.Cihadın birçok alanı vardır ve herbiri birbirini tamamlar.Bu alanlardan biri mücahidlerin yemeklerini ve ihtiyaçlarını hazırlamak,bununla birlikte,mücahitlerin araçlarının yakıt maliyetlerini tedarik etmek,ve aynı zamanda Allah düşmanlarıyla vuruşmak için katıldıkları operasyonlarda kullandıkları araçların ve lastiklerin tamiri,silah techizati,onun temizlenmesi ve depolanmasıdır.Bunlardan biride mücahidlerin tedavisidir.”Bir mü’minin hayatını kurtarmak,tüm insanlığı kurtarmak gibidir” Medya gediğini de (eksikliğini) unutmayalım! Çünkü vallahi o,Allah’ın düşmanlarını boğazlamak için bir oktur.Bu alanlar savaş meydanlarında ki mücadeleden çok daha az önemli değildir.

Nöbet işinde oldu mu onun hakkını verir develeri sürme işinde oldu mu onun hakkını verir”(Buhari)

Ey müslüman kardeşim! Önünde açılan cihad kapılarından kendin için dilediğini seç ve geç kalma! Kardeşlerini ve dinini yardımsız bırakma!

“Allah emrinde galibtir.Fakat insanların çoğu bunu bilmezler”

Ebu Muhammed el-Libi

Libya Ensaru eş-Şeria askeri komite üyesi

Ümmet-i İslam

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir