AMEF’den Kafkasya Emirliği’ne Medya Desteği

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…

Yüce Allah, mübarek Kuran’da şöyle buyurmuştur:

“Onlarla savaşın ki Allah sizin elinizle onlara azap etsin, onları rezil etsin, onlara karşı sizi desteklesin! Müminlerin gönüllerini ferahlatsın ve kalplerindeki öfkeyi gidersin! (Tevbe,14-15)

Yine şöyle buyurur:

“Ey iman edenler! Kâfirlerden (öncelikle) yakınınızda olanlarla savaşın ve sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki, Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.”(Tevbe,123)

İslam ümmeti, yeni hicri yılın başlangıcı karşılarken Ansar El Mujahideen İngilizce Forum’daki kardeşleriniz de Kafkasya İslam Emirliği’ni desteklemeye yönelik yeni bir kampanyanın başlangıcını bildirmekten memnuniyet duyar!

İslam Emirliği ki, tüm Kuzey Kafkasya’yı Kuran’a ve Sünnet’e göre yönetmeye çabalıyor.

İslam Emirliği ki küfrü yok edip kafirleri ve kuklalarını Kuzey Kafkasya’dan komple sürmeye çalışıyor.

İslam Emirliği ki ilanıyla müminlerin kalplerini ısındırdı. Ve dünya çapında kafirlerin de kalplerine korku saldı.

İslam Emirliği ki 15 yıldır sürekli Allah yolunda cihad eden samimi mücahidlerden oluşuyor.

İslam Emirliği ki şehidlerinin sayısı on binleri, yaralı ve muhacerattakilerin sayısı yüz binleri buluyor.

İslam Emirliği ki sancağı altında savaşanların sayısı düzenli olarak arttığı gibi operatif alanı da aynı şekilde artıyor.

İslam Emirliği ki çok sayıda milli, etnik ve lisani gruplardan binlerce mücahidi tek bir Emir-Dokko Ebu Osman(Allah O’nu korusun) altında topladı.

Haçlıların 2001 Ekim’inde Afganistan, 2003 Mart’ında da Irak’a düzenledikleri vahşi terörist saldırılardan beri ümmetin gözü, en az Irak ve Afganistan üzerine yapılan zulüm kadar şiddetli olan saldırıdan muzdarip Çeçenya veya Kafkasya’dan kaydı.

Gerçekte Irak ve Afganistan üzerindeki Haçlı işgali, yaklaşık bir on yıldır sürerken Kafkasya’daki Rus işgali 200 yıldan fazla bir zamandır sürmektedir.

İlk kez 19. yüzyıl boyunca Kuzey Kafkasya, İslam sancağı altında toplandı ve Rus kafirlerine karşı cihad etti.

Fakat bugüne döndüğümüzde ümmetin bu cihad hakikatini unuttuğunu keşfederiz. Ve öyle görülüyor ki ümmet, neredeyse tamamen Kuzey Kafkasya’yı ve Rusların oradaki kardeşlerimize karşı işledikleri suçları unutmuş vaziyettedir.

Ve böylece Afganistan ve Irak’ın haçlılar tarafından işgalinin ardından Kafkasya’da cihad eden muhacirlerin sayısı, Irak ve Afganistan cephelerinin kendilerine daha yakın ve oralara ulaşımın daha kolay olmasından dolayı azaldı.

Mütedeyyin kitlelerden gelen zekat akışı da bu yeni cephelere kaydı ve Kafkasya’dan uzaklaştı.

Müminlerin duaları bile öyle görünüyor ki Kafkasya’dan çevrilmiş ve ümmetin başına gelen daha aşikar musibetlere yönelmiş!

Lübnan ve Gazze, Siyonist yapı tarafından şiddetli zulme maruz kaldığı zaman tüm dünyanın gözü onlara çevrilirken aynı ilgi, aralıksız olarak devam eden aynı şiddetteki Kafkasya’daki Rus zulmüne karşı gösterilmiyor!

Genelde Müslüman medya kuruluşları-özel olarak Cihadi medya kuruluşları-, olabilecekleri kadar aktif değiller. Rus dili konuşan kardeşlerden gelen çok önemli haberlerin birçoğu tercüme edilmiyor. Dolayısıyla bugün birçok Müslüman, Kafkasya’daki kardeşlerinin durumları hakkında oldukça bilgisiz kalıyor.

Bundan dolayı Kafkasya’daki mübarek mücadeleyle ilgili olarak hala iki yanlış kanının var olduğunu görüyoruz: birincisi; Rus işgali ve O’na karşı direnişin sadece Çeçenya’da olduğu ve ikincisi ise; burada Allah rızası için cihaddan ziyade bir “milli bağımsızlık savaşı” var olduğudur.

Bu, doksanlarda Rus savaş makineleri öncelikle Çeçenya’ya yöneltildiğinde doğruydu-yeryüzünde çok az şehir Rusların Grozni’ye yağdırdıkları kadar vahşi ve sürekli bir saldırıya maruz kalmıştır-. Her şey bundan ibaretti…

Ruslar, Aralık 94’de ve tekrar Ekim 99’da Çeçenya’yı işgal ettikleri zaman Kafkasya’nın diğer bölümlerinden birçok kardeş, Çeçenya’daki cihada katılmak için buraya koştu. Onların Çeçenya ile İslam’dan başka bir bağlılıkları yoktu.

Şimdi Rus ve yardakçılarına Dağıstan’da, İnguşetya’da ve Kabardey-Balkar-Karaçay’da etkili darbeler vuran kardeşlerin birçoğu, ilk tecrübelerini Çeçen cihadında kazandılar.

Bu kardeşlerin birçoğu, kendi memleketlerine döndüler ve mücahid birlikleri oluşturdular. Bugün Rusların, Dağıstan, İnguşetya ve Kabardey-Balkar-Karaçay’da da en az Çeçenya kadar saldırıya maruz kaldıklarını görüyoruz.

Peki bu savaşın kutsal bir cihad değil de bir ulusal bağımsızlık mücadelesi olmadığını kanıtlayacak; Kuzey Kafkasya’nın geniş milli, etnik ve kültürel yelpazesinden gelen  grupların tek bir sancak ve tek bir Emir altında birleşerek bir  birleşik İslam Devleti kurmayı amaçlamalarından daha iyi bir delil var mıdır?

Yüce Allah(c.c.) şöyle buyurur:

“Tıpkı sizinle savaştıkları gibi siz de onlarla topyekün savaşın!”(Tevbe,36)

Ve Allah’ın izniyle gelecek daha da iyi olacaktır. Mesela İslam Emirliği’ndeki kardeşler, bölgedeki diğer tüm Müslüman topluluklarını da uyandırdı. Cihad ateşi var oldu ve Kafkasya’nın uzağında, Rusya’nın merkezindeki Başkırdistan, Tataristan gibi Müslüman bölgelerine yayılma belirtileri gösterdi. İşte bu, Kafkasya İslam Emirliği’nden gelen “uyanış” ın direk sonucudur.

Emir Dokko Ebu Osman(Allah O’nu Korusun), Rusya’daki tüm Müslümanlara nasihat ve desteğini arz etti. Ve mübarek cihad için gelecek, gerçekten de çok parlak görünüyor.

Bu nedenle AMEF(Ansar Al Mujahideen English Forum)teki kardeşleriniz, Kafkasya İslam Emirliği’ni desteklemeye yönelik yeni kampanyayı duyurmaktan memnuniyet duyar!

Bizler Müslüman kitlelerin ilgisini, Allah’ın yardımıyla sadece Çeçenya’da değil Dağıstan, İnguşetya, Kabardey-Balkar-Karaçay ve Kuzey Kafkasya’nın tüm İslami yörelerindeki Müslümanların ve mücahidlerin durumuna çekmeyi ümit ediyoruz.

Bizler, yapabildiğimiz kadar çok materyali İngilizceye tercüme edeceğiz. Ve umuyoruz ki başka kişi ve organizasyonlar da bu materyalleri, Müslümanlar tarafından yaygın olarak kullanılan dillere tercüme ederler.

Allah’tan bu yılı, Kafkasya İslam Emirliği mücahidleri için bir zafer ve fetih yılı kılmasını dileriz!

Allah’tan bu yılı, Kafkasya İslam Emirliği mücahidlerinin düşmanları için bir aşağılanma ve yenilgi yılı kılmasını dileriz!

Allah’tan bu yılı, Kafkasya İslam Emirliği mücahidleri için bir bağları onarma ve safları arındırma yılı yapmasını dileriz!

Allah’tan bu yılı, Kafkasya İslam Emirliği’nin düşmanları için bir devamlı bir uyuşmazlık ve artan bir düşmanlık yılı eylemesini dileriz!

Yüce Allah’tan Şeyh Ebu Ömer Es-Seyfİn, Emir Seyfullah’ın ve Şeyh Said Buryatski’nin yerini almaları için yeni nesil alimleri göndermesini isteriz!

Ve dualarımızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir!

ANSAR AL MUJAHIDEEN

Ümmet-i İslam

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir