AMEF’ten Evlaki ve Samir Han’a Yönelik Taziye Mesajı

ABD doğumlu Yemenli vaiz Enver El Evlaki,özellikle İngiliz dilinde yaptığı video-dersleriyle son yıllarda Batı ülkelerinde yaşayan genç Müslüman nesil üzerinde büyük bir etki bıraktı.Hatta kimi analistlerce “Usame bin Laden’den bile daha tehlikeli” biri olarak görüldü.

Ortadoğu ülkelerinde “Arap baharı”rüzgarıyla başlayan yönetim karşıtı ayaklanmalar, birçok ülkede olduğu gibi Yemen’de de yönetim karşıtı bir mücadele şeklinde zuhur etti.Ancak Yemen’i diğer ülkelerden ayıran en önemli özellik,bu ülkedeki muhalefetin diğerlerine nazaran daha homojen ve İslami yapıda oluşudur.Bu yüzden kimi ülkelerde bu ayaklanmaları sonuna kadar destekleyen batılı ülkeler,Yemen’deki ayaklanmalara karşı açıkça yerel diktatör Salih rejiminin yanında yer almışlardır.

Geçtiğimiz ay Yemen’de, bizzat ABD ordusunun bir hava saldırısı sonucunda Şeyh Enver El Evlaki ve Arap Yarımadası El Kaide örgütünün çıkardığı “The Inspire(İlham)”dergisi editörü Samir Han hayatlarını kaybetmişlerdi. Yine İngiliz dilinde yayın yapan en önemli cihadi medya kuruluşlarından biri olan Ansar al Mujahideen English Forum(AMEF) yönetiminin Şeyh Evlaki ve Samir Han’a ithafen yayınladıkları taziye mesajını Tevbe İnfo olarak okuyucularımıza takdim ederiz:

“Kınayıcıların Kınamasından Asla Korkmamak!”

İmam Enver El Evlaki ve Samir Khan(Allah Şehadetlerini Kabul Etsin)’ın Şehadetlerine İlişkin Bir Açıklama”

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…

İslam ümmeti bugün, Şeyh Enver el Evlaki ve üç kardeşinin Yemen’deki bir ABD hava saldırısında şehid düştüğünün teyid edildiğini işitti.

Yüce Allah(s.v.t.)’tan, onların hepsine rahmet etmesini ve kendilerini cennette en yüksek derecelerde rızıklandırmasını dileriz. Bizler, Ansar Al Mujahideen English Forum(AMEF) olarak bu dört kardeşin de şehadetlerini kabul etmesini Rahman’dan niyaz ederiz. Bu kısa beyanatta biz, en iyi tanıdığımız iki kardeşimizin üzerinde duracağız: Global bazda İngilizce konuşan Müslümanlara büyük haberlerin yayılmasında devasa miktarda etkisi olan iki kardeş…

Bu, giden kardeşler için bir ağıt olmaktan ziyade onların bu dünyadaki başarılarından dolayı bir kutlama, gerçekten de çok  büyük bir başarı olan amelleri için bir tebriktir.

Allah(s.v.t.) buyuruyor ki:

“Allah yolunda öldürülenlere asla ‘ölüler’ demeyin! Bilakis onlar diridirler lakin siz anlayamazsınız.”[Bakara,154]

Yine bir başka yerde de şöyle buyurur:

“Muhakkak ki Allah, cennet bahçeleri karşılığında müminlerden canlarını ve mallarını satın aldı! Ki onlar Allah yolunda savaşırlar, ölür ve öldürürler. Bu, Tevrat’ta, İncil’de ve Kuran’da Allah üzerine hak bir vaaddir. Ve Allah’tan daha çok anlaşmasına güvenilecek kim vardır? Öyleyse yaptığınız bu anlaşmaya sevinin! Bu, çok büyük bir başarıdır.”[Tevbe,111]

Şeyh Enver el Evlaki:

Şeyh, en kıymetli ve en seyrek bulunan insan cinsinin mükemmel bir örneğiydi: hakikati konuşan salih bir alim…

Batı, Müslümanlara karşı Irak’tan Afganistan’a kadar her yerde şiddetli bir savaş yürütürken batıdaki alimlerin çoğu buna sessiz kaldılar. Onların hapsedilmekten mi  yahut bu yeni ülkelerinden sınırdışı edilmekten mi veya kazandıkları güç ve prestiji kaybetmekten mi korktukları için mi sessiz kaldıklarını en iyi Allah bilir. Şeyh Evlaki, sıradışı biriydi ki her zaman hakikati söyledi ve bunun sonuçlarından hiç endişe etmedi.

Allah(s.v.t)’nın buyurduğu gibi:

“Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse Allah onların yerine kendisinin onları sevdiği, onların da O(c.c.)’nu sevdikleri, müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı şedid, Allah yolunda savaşan ve kınayıcıların kınamasından korkmayan bir kavim getirir.”[Maide,54]

Şeyh, söylediklerinden dolayı hapsedilebileceğinin, başka batı ülkelerine gidişinin yasaklanabileceğinin, toplumundan izole edilebileceğinin-kendi öz yurdunda bir garip olabileceğinin farkındaydı.

Mücahidlerin imamı- Hz.Muhammed(s.a.s.) şöyle buyurur:

“İslam garip olarak başladı ve başladığı gibi yine garipleşecektir. Ne mutlu o gariplere!”

Fakat hakikati konuşmaya cesaret edebilen ulema arasında dahi Şeyh Evlaki farklıydı. O, cihad hakkında yalnızca konuşmaktan memnun olmadığı için “vaaz ettiklerini uygulamak”istedi. Amerika’daki konforlu yaşamını bıraktı ve Yemen’deki mücahid kardeşlerine katıldı.

Afganistan üzerine düzenlenen Haçlı Seferi’nin üzerinden 10 uzun yıl geçmişken hala kim hicret vaktinin gelmediğini söyleyebilir ve hazırlık yapmaz?!

Allah(c.c.) bizi hicret ve cihad için sürekli hazırlık yapmakla ilgili uyarmıyor mu?

“Eğer çıkmak için gerçekten de niyetleri olsaydı bunun için hazırlık yaparlardı. Fakat Allah, onların çıkmalarını kerih gördü. Bu yüzdenonları geri bıraktı ve onlara, ‘oturanlarla birlikte oturun!’ denildi.” [Tevbe,46]

Hapsedilmek bile Şeyh’i susturmadı. Bu sadece O’nu, davası için daha fazla çalışmaya sevk etti.

Şeyh aşağılandı, hakarete uğradı, küçümsendi ve sabit ithamlarla vuruldu. Fakat O ne tereddüt etti, ne imanından taviz verdi ve ne de kınayıcıların kınamasından çekindi!

Samir Han:

Kardeşimiz Samir(Allah O’na rahmet etsin), İngilizce cihadi forumlarda oldukça iyi tanınan biriydi. O, Emir Ebu Basir’in davetine uyarak Yemen’e hicret edene kadar forumların ve kendi bloglarının aktif bir katılımcısıydı.

Üzerinde durulması gereken konu; Samir kardeş evini ve ailesini, bir “ekstremist” olarak adlandırılacağını, bu yolda birçok zorlukla karşılaşabileceğini ve evine bir daha geri dönemeyebileceğini bilerek terk etti. Kardeşimiz, sürekli aynı kullanıcı adını kullandı: Inshallahshaheed! Şimdi bir anlığına bu gerçeği düşünelim: Samir kardeş(Rahimeullah), başından beri şehadeti arıyordu. Ve O, niyetinin samimi olduğunu kanıtladıktan sonra da Allah(c.c.) O’nu böyle karlı bir ödülle mükafatlandırdı.

Kardeşimiz Samir(Rahimehullah), bu forumlardan Allah yolunda şehid düşenlerin uzun ve meşhur listesine dahil oldu. Bu liste, İslam tarihinde uzun süre yaşayacak isimleri içinde barındırıyor: Ebu Dücane El Horasani, Seyyid Musab ve isimleri bilinmeyen daha niceleri…

Tıpkı kahraman Ebu Dücane El Horosani ve Musab Seyyid(Allah her ikisine de rahmet etsin) gibi Samir de, ölüm vakti gelmeden evvel bize birçok hayırlı malzeme bıraktı. Allah Rasulü(s.a.s.) buyurdu ki: “Bir kişi öldüğü zaman şu üç şey hariç tüm amelleri sona erer: Sadaka-i cariye, hayırlı ilim ve arkasından dua eden hayırlı evlat!”[Müslim]

Yüce Allah’tan, Şeyh Enver el Evlaki’nin vaazlerinin ve Samir Han’ın yazılarının Müslümanlara ilham olmaya ve kendilerinin salih amel terazilerine ilave edilmeye devam etmesini dileriz.

İngilizce cihadi materyaller üretimi işine dahil olan kardeşlerden çalışmalarını artırmalarını isteriz ki gerçekten bu dilde üretilen materyallerde, kafirlerin ümit ettiği düşüşün yerine nitelik ve nicelik olarak bir artış görüyoruz.

Allah(c.c.)’tan AMEF, GIMF, Darul Murabiteen ve Ansarullah gibi medya kuruluşlarında, O’nun dinine yardım etmek için çalışan kardeşleri muvaffak etmesini niyaz ederiz.

Yine Allah(c.c.)’tan onların görüşlerini birleştirmesini, saflarını güçlendirmesini ve onları kafir ve mürtedlerin tuzaklarından korumasını dileriz.

Bu kardeşler vesilesiyle Allah(s.v.t.), “Onları rezil etsin ve onlara karşı size yardım etsin! Ve müminlerin kalplerini yatıştırsın!”[Tevbe, 14]

Ve duamızın sonu, alemlerin rabbi olan Allah’a hamd etmektir.

Ansar al-Mujahideen English Forum

12 Zülkade 1432 Hicri (10 Ekim 2011 Miladi)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir