“Amerika öldü; Süleyman(a.s.)’ın cinleri gibi olmayın!”

12 Nisan 2015’te ABD drone uçağıyla Yemen’de öldürülen Şeyh İbrahim er-Rubeyşî’in “Amerika Öldü; Süleyman’ın Cinleri Gibi Olmayın!” yazısını sizlere sunuyoruz. İbrahim er-Rubeyşî, Arap Yarımadası El Kaidesi’nde Şer’i Heyeti’nin üyesi olarak görev yapan, öncesinde Guantanamo’da ağır işkencelere maruz kalan bir liderdi.

* * *

Amerika Öldü; Süleyman’ın (as) Cinleri Gibi Olmayın!

Amerika’dan korkmak onunla birlikte mücahidlere karşı durmanın mazereti olamaz. Bu zavallılar hala Amerikan hegemonyası zamanının zihniyetiyle yaşamaktalar. Hala Amerika’nın her şeye gücü yeteceği ve hiç kimsenin onu yenmeye gücünün yetemeyeceği çıkmazının sıkıntısını çekmekteler. Bunların bilmedikleri, Amerika’nın Irak ve Afganistan’da mücahidlerden tattığı acılarla alçalmış ve yenilgi içerisinde geri çekilmeye başlamasıdır. Bu kimselere diyoruz ki: Amerika öldü, Süleyman (a.s.)’ın cinleri gibi olmayın.

Mücahidlerin Amerika’nın bölgeye gelme sebebi olduğunu zannedenler, vakıadan uzaktırlar. Zira Amerika bir dönemden beri ülkelere hükmetmektedir. Bizim katımızda mavi gözlü Amerikalı ile, ülkelerde Amerika’nın emriyle hareket eden esmer Arap arasında bir fark yoktur. Allah’ın hükmünde hepsi aynıdır.

Bizler ne kadar ondan uzak durmaya çalışsak da Amerika bizi kendi halimize bırakmayacaktır. Ancak Allah’ın şeriatından başkasıyla hükmolunmaya razı olur ve Müslümanların servetlerinde onun için aslan payını ayırır kendimize ise hakir kırıntılara razı olursak, o zaman bizi kendi halimize bırakır. Bunun dışında bizimle onlar arasındaki çatışma, hayatta kalma çatışmasıdır. Ya onlar ve işbirlikçileri yurtlarımızdan çıkarlar ya da dinimizin bir kısmından taviz veririz. “Eğer güç yetirirlerse dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmayı sürdürürler.”

Dinlerinde sadece namaz ve oruca razı olan ve bundan sonra insan ürünü kanunlarla hükmolunmaya aldırış etmeyenler, Amerikan uçaklarının semalarında dolaşıp beldelerin hürmetlerini çiğnemesine ve Müslümanların açıklarını görmelerine aldırış etmeyenler, ülke petrol ve gaz krizleri içerisindeyken batının bunları bizden en ucuz fiyatlarla almasıyla ilgilenmeyenler ve bunlara razı olanlar, her ne kadar iyi niyetli olduklarını açıklasalar da, ümmete ihanet etmişler ve vatanlarını satmışlardır.

Bizler, dinine düşkün olan herkese, dinlerini tamahlarından uzaklaştırmalarını, dinlerini dünya pahasına satarak din düşmanlarının güvenli bir şekilde kullandıkları araçları olmamalarını sesleniyoruz.

Yine dirhem ve dinarın aldattığı kimseleri, sayılı dirhemler için hem dinlerini hem de dünyalarını yitirmekten ve az bir paha için ömürlerini hüsranla sonuçlandırmalarından sakındırıyoruz.

Mütercim: Muhammed Atta (@Ahdasulmelahim)

Ümmet-i İslam

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir