Cehennemde Neden Kadınlar Erkeklerden Fazla Olacak?

Bismillah! Elhamdulillah!

Rivayet edildiğine göre Rasulullah(s.a.s.), cehennem ehlinin çoğunluğunu kadınların oluşturacağını haber vermiştir.

İmran bin Huseyn(r.a.)’in bildirdiğine göre Rasulullah(s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Bana cennet gösterildi ve oranın ehlinin çoğunun fakirler olduğunu gördüm. Sonra cehennem gösterildi ve oranın da ehlinin çoğunun kadınlar olduğunu gördüm.”(Buhari,3241; 2731)

Bunun sebebinin ne olduğu ve Allah Rasulü(s.a.s.)’nün buna ne cevap verdiği sorusuna gelince; Abdullah ibni Abbas(r.a.)’ın rivayet ettiğine göre, Rasulullah(s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Bana cehennem gösterildi. Ondan daha korkunç bir şey asla görmedim. Ve oranın ehlinin çoğunluğunu kadınların teşkil ettiğini gördüm.” Orada bulunanlar sordular; “Neden ya Rasulullah?” O(s.a.s.) cevapladı; “nankörlükleri sebebiyle…” Oradakiler yine sordular: “Onlar Allah’a karşı nankör müdürler?” Bunun üzerine Rasulullah(s.a.s); “Onlar kocalarına karşı ve onlara iyi davranılmasına karşı nankördürler. Siz onlara tüm hayatınız boyunca iyi davransanız bile daha sonra sizden hoş olmayan bir şey gördükleri zaman; ‘Ömrüm boyunca senden hiçbir hayır görmedim!’derler.”(Buhari, 1052)

Ebu Said El Hudri(r.a.)’nin şöyle dediği rivayet edilir: “Bir seferinde Allah Rasulü(s.a.s), Ramazan yahut Kurban bayramında namaz yerine vardı. Kadınların önünde durdu ve onlara şöyle seslendi: “Ey kadınlar! Gönül rızasıyla verin(infak edin)! Çünkü cehennemin çoğunluğunun sizlerden oluştuğunu gördüm.” Bunun üzerine onlar sordu: “Neden ey Allah’ın Rasulü?” O(s.a.s) da cevapladı: “Çünkü sizler çok sık lanet okuyorsunuz ve kocalarınızla ilişkilerinizde nankör oluyorsunuz. Sizden daha eksik akıllı ve dinin vaciblerini uygulamada yetersiz kimseyi görmedim. Ferasetli ve aklıselim sahibi bir adam bile sizin yüzünüzden yolunu şaşırabilir.” Bunun üzerine kadınlar sordular: “Ey Allah’ın Rasulü! Bizim akıllarımız nerede eksiktir ve bizler neden vacibleri yerine getirmede yetersizdir?” O(s.a.s.) da şöyle cevapladı: “İki kadının şahitliği, bir erkeğin şahitliğine denk gelmiyor mu?” Kadınlar da “Evet!”dediler. Rasulullah(s.a.s.) da buyurdu ki; “İşte bu onların aklının eksikliğidir. Yine kadın ay halinde namaz kılamaz ve oruç tutamaz; öyle değil mi?” Onlar yine; “Evet!”dediler. Bunun üzerine O(s.a.s.), “İşte bu da onların din yönünden eksiklikleridir”dedi.(Buhari, 304)

Cabir bin Abdullah(r.a.), şöyle anlatıyor: “Bir seferinde Rasulullah(s.a.s.) ile birlikte bir bayram namazında bulunmuştum. Hutbeden önce, ezan ve kamet okunmaksızın namaza başladı. Sonra kalktı ve Bilal’e yaslanarak takvadan ve Allah’a itaat etmekten bahsetti. Orada bulunan erkeklere dersler verdi ve nasihat etti. Sonra kadınlara döndü ve onlara nasihat etti. Daha sonra dedi ki: ‘Gönül rızasıyla verin(infak edin)! Çünkü cehennemin çoğunluğunu siz doldurursunuz.’ Bir kadın yaklaştı ve sordu: ‘Neden öyle Ey Allah’ın Rasulü?’ Bunun üzerine Allah Rasulü(s.a.s.); “Çünkü sizler çok aceleyle lanet okursunuz ve kocalarınızla ilişkilerinizde nankörsünüz.” Ondan sonra kadınlar ziynetlerini, gümüşlerini ve yüzüklerini gönül rızasıyla Bilal’in ceketine attılar.”(Muslim,885)

İşte bu hadisi öğrenen mümine kızkardeşlerimize de Allah’ın izniyle hayırlı ameller işlemeye koşan sahabe kadınlarının davranışlarına benzer şekilde davranmak düşer. Çünkü onlar, cehennem ehlinin çoğunluğunu oluşturanların arasında olmaktan kaçınırlar. Kısaca kızkardeşlere tavsiyemiz; İslami görev ve vaciblerini işleme konusunda gayret etmeleridir. Yine Allah tarafından yasaklanan herşeyden, özellikle de kadınlar arasında çok yaygın olan bazı şirk çeşitlerinden kaçınmalarıdır. Bunların başlıcaları; ihtiyaçlarını Allah’tan başkalarından isteme, fal ve kehanetle uğraşanlara başvurmaktır.

Allah(c.c.) bizi ve tüm kardeşlerimizi, cehennem ateşinden ve ona götüren söz ve amellerden muhafaza etsin,AMİN!

Fatwaonline.net

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir