Dr. İyad Kuneybi – “Ramazan ayı tembellik ayı değildir!”

Ramazan ayından tembellik ayı olarak konuşmamız ve dahası söz konusu bu ayda kuvvetlerin işlevsiz hale getirilmesi gerçekten şaşılacak bir konu.  Sizlere Ramazan ayında en önemli çarpışmaları ve fetihleri aşağıda maddeler halinde sunacağız ki bu maddeleri okuduktan sonra insi şeytanların Ramazan ayını neden ‘dizi ayı’ ve ‘eğlence ayı’na dönüştürmeye çalıştığını daha iyi anlayacaksınız ve bu ayın İslam düşmanlarını nasılda yorgun düşürdüğünü göreceksiniz.

1. İslam çarpışmasının ilki, büyük Furkan savaşı Bedir Gazvesi. Hicretin 2. yılında Ramazan ayında yaşanmıştır.

2. Mekke’nin fethi. Hicretin 8. yılında Ramazan ayında gerçekleşmiştir.

3. Irak’ın Buveyb bölgesinde Müsenna bin Harise liderliğinde İslam ümmetinin Farslılara karşı ezici zaferi Buveyb savaşı. Bu zafer hicretin 13. yılında Ramazan ayında elde edilmiştir.

4. Sa’d bin Ebi Vakkas’ın liderliğinde Müslümanların Farslılara karşı zafer elde ettiği Kadisiyye savaşı. Hicretin 31. yılında Ramazan ayında yaşanmıştır bu savaş.

5. Mısır’ın güneyinde kalan Nubilerin başkenti Dongola muhasarasının ardından Abdullah bin Ebi Serh’in önderliğinde Müslümanların Kıptilere karşı elde ettiği Nube savaşı. Hicretin 31. yılında Ramazan ayında gerçekleşmiştir.

6. Cenade bin Ebi Ümeyye liderliğinde Müslümanların gerçekleştirdiği Rodos Adası fethi. Bu fetih hicretin 53. yılında Ramazan ayında meydana gelmiştir. Söz konusu ada Akdeniz’de yer almaktadır. Rumlar burada Müslümanların gemilerini ve sahil şehirlerini değiştirmekteydi.

7. Berberi lider Tarık bin Ziyad’ın şuan ki adı İspanya olan Endülüs’te Vizigotlar ordusuna karşı zafer elde ettiği Endulüs fethi. Bu fetih hicretin 92. yılında Ramazan ayında elde edilmiştir.
8. Komutan Kasım bin Muhammed es-Sekafi’nin gerçekleştirdiği Hindistan ve Pakistan bölgesinin fethi. Hicretin 94. yılında Ramazan ayında gerçekleşmiştir.
9. Bizans imparatorluğunun en güçlü şehirlerinden Amorium’un fethedilmesi. Hicretin 223. yılında Ramazan ayında gerçekleşmiştir. Rumlar Müslüman beldelerine saldırdıktan, esir Müslümanların kulaklarını ve burunlarını kesip gözlerini oyduktan ve birçok Müslüman kadını esir aldıktan sonra Halife Mutasım kendi topraklarında onlara saldırmış ve zafer elde etmiştir.

10. Cafer bin Muhammed tarafından hicretin 264. yılında Ramazan ayından fethedilen Siraküza fethi. Siraküza şehri, 9 ay devam eden bir ablukadan sonra Romalıların yönetimine geçen Sicilya Özerk Bölgesinin en büyük şehridir.
11. Selçuklu komutanı Alparslan’ın Bizans İmparatorluğuna karşı zafer elde ettiği Malazgirt Meydan Muharebesi. Hicretin 463. yılında Ramazan ayında elde edilmiştir bu başarı. Türkiye’nin Malazgirt şehrinde meydana gelen bu çarpışmada Bizanslı İmparator esir alınmıştır.
12. Endülüs’e savaş açan Avrupalı haçlılara karşı ‘Murabitun Devleti’nin Emiri Yusuf İbn Taşfin’in zafer elde ettiği Zellaka Muharebesi. Hicri 479’da Ramazan ayında elde edilmiştir bu zafer. Bu zaferin Endulüs’ün son düşüşü olduğunu belirtmektedir tarihçiler.
13. Nureddin Zenki komutanlığında Avrupalılara karşı Müslümanların zafer elde ettiği ve şuan ki İdlip kırsalında yer alan Harim bölgesinin özgürleştirildiği Harim çarpışması. Hicri 559’da Ramazan ayında gerçekleşmiştir.
14. Salahiddin Eyyubi önderliğinde Müslümanların haçlıları yendiği ve Beytil Makdis’i özgürlüğüne kavuşturduğu Hıttin Muharebesi. Hicretin 584. yılında Ramazan ayında elde edilmiştir bu zafer.
15. İslam aleminde milyonlarca Müslümanı katleden Tatarlara karşı Sultan Kutuz liderliğinde Müslümanların zafer elde ettiği Ayn Calut Muharebesi. Hicretin 658. yılında Ramazan ayında gerçekleşmiştir.
16. Zahir Baybars liderliğinde Müslümanların fethettiği Ermenistan fethi. Hicretin 673. yılında Ramazan ayında meydana gelmiştir.
17. Nasır Muhammed bin Kelavun ve onunla beraber Şeyhulislam İbn Teymiyye’nin liderliğinde Şam yakınlarında Müslümanların Tatarlara karşı zafer elde ettiği Şakhab çarpışması. Hicri 702’de Ramazan ayında elde edilmiştir bu zafer.
18. Osmanlı Sultanı 1. Murat önderliğinde Müslümanların Sırp, Bulgar, Polonya, Mazar ve Arnavutlardan oluşan Haçlı koalisyonuna karşı zafer elde ettikleri Bosna Hersek zaferi. Hicretin 791. yılında Ramazan ayında gerçekleşmiştir.
19. Kıbrıs adasının fethedilmesi. Hicretin 829. yılında fethedildi Kıbrıs. Aslında Kıbrıs Muaviye (radiyallahu anh) dönemlerinde fethedilmişti. Ancak bir süre sonra Müslümanların elinden düştü ve haçlılar İslam dünyasına saldırılar düzenleyecek bir üsse dönüştürdü Kıbrıs’ı. Memluklu Sultan Eşref Barsbay tarafından tekrardan fethedildi.

19 çarpışma en önemli çarpışmalardır. Ramazan ayı başarı ve zafer ayıdır, tembellik, eğlence ve hayasızlık ayı değildir.

Dr. İyad Kunaybi

Ümmeti İslam

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir