El Kaide sivillere yönelik saldırılara nasıl bakıyor?

Batı medyasının ve İslam Dünyasındaki Batı tandanslı medya organlarının ısrarla kör şiddet uyguladığı ve masum insanları da hedef aldığını iddia ettikleri El Kaide yaptığı manifesto niteliğindeki açıklamalarla sürekli bu iddiaları yalanlıyor. Örneğin Nusret Cephesinin herhangi bir katliama karıştığı ile ilgili hiç bir belge niteliğinde veri bulunmuyor. El Kaide’nin ABD saldırısında yaşamını yitiren müftüsü Atiyyetullah el Libi’nin açıklamasını ilginize sunuyoruz.

libi

“Müslüman Kanının Hürmeti”

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allahu Teala’nın salat ve selamı O’nun kulu ve Resulü’nün, onun al’inin(ailesinin) ve ashabının ve onu takip edenlerin üzerine olsun.

Bir kişi masumun kanını haksız yere(insafızca) döküyor ise azapların en kötüsünden kaçamaz. Buhari, Abdullah bin Ömer bin el Hattab’dan aktarıyor; Mukaddes bir Müslüman canı veya Allah’ın emirlerinin dışında bir kafiri öldürmek büyük günahdır, Allah bu günahın failine haşin bir azap hazırladığına yemin etmiştir. Allah’a şirk koşmaktan sonraki en büyük günah ve en kötü taksirat, bir mümini haksız yere öldürmektir. Allahu Teala Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur. “Kim bir mümini kasden öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.”(4/Nisa-93) İmam Şevkani (Allah ona rahmet etsin) “Fethu’l-Kadîr” adlı kitabında azabın bu derece eşsiz olacağını söylemiştir.
El Saidi (Allah ona rahmet etsin) bu ayeti açıklarken şöyle demiştir; Allah(c.c) bu ayetinde kasıtlı adam öldüreni bekleyen akıbetten bahsetmiştir; Bu kalpleri titreten, ruhları çökerten ve akılları baştan alıcı bir akıbettir. Büyük günahlar arasında, azabı daha büyük olan veya buna benzer olanı yoktur. İmam Buhari Sahih’inde, Abdullah ibni Ömer’den aktarıyor (Allah her ikisinden de razı olsun) ; Allah’ın Resulü “Mümin haram kanı dökmedikçe dini üzere(dini güvende) olur.” Kişinin bir mümini kasıtlı olarak öldürmesi haricinde tüm günahların affedilmesi umulur. Allah’ın Resulu (Allah’ın selamı ve rahmeti onun ve ailesinin üzerine olsun) “Her günahın Allah tarafından affı umulur, kafir olarak ölmek veya bilerek bir mü’mini öldürmek hariç.” buyurmuştur. Bu hadis-i şerif İmam Ahmed tarafından sahih olarak aktarılmıştır.
Bundan dolayı Allah’ın Resulü “Allah katında bütün dünyanın yok olması bir mü’minin öldürülmesinden daha hafiftir.” demiştir. Mümin haram kanı dökmekten dikkatle sakınmazsa bu günaha düşmeden önceki tüm iyi amelleri silinir.

İmam Müslim Ebu Hureyre’den aktarıyor (Allah onlardan razı olsun):

Allah’ın Resulü (Salat ve selam ona olsun) önce ”Müflisin kim olduğunu biliyor musunuz?” diye sordu. Onlar da (Ashab-ı Kiram da) “Müflis, parası ve malı olmayan kimsedir.” dedi. Rasûl-i Ekrem şöyle buyurdu: “Ümmetimin müflisi, kıyamet gününe; namaz, oruç ve zekat görevlerini yerine getirdiği halde, ona buna sövmüş, iftira etmiş, şunun-bunun (haksız yere) malını yemiş, kanını dökmüş, onu-bunu dövmüş olarak gelen kimsedir. Bu kişinin iyiliklerinin sevabından hak sahiplerine verilir. Borcu ödenmeden sevabı biterse diğerlerinin günahları ona yüklenir, sonra da cehenneme atılır.”

Bir mümin diğer insanlar tarafından bunu yapmaya teşvik edilse dahi haram kanı dökmeye ortak olmaktan sakınmalıdır. Gerçek bir mümin imanına değer vermeli, Allah’dan ve onun azabından korkmalıdır. Başkaları yanlış yaptığı halde onların yaptığı her şeyi taklit eden biri olmamalıdır. Ancak, cehennem ateşinin azabından korkmalı ve sakınmalıdır. Allah’ın Resulü(Salat ve Selam onun üzerine olsun): “Eğer yer ve gök ehli bir müminin kanının akıtılmasına(öldürülmesine) katılsalar, Allah mutlaka onları yüzü üzere cehenneme sürer.” demiştir.(Tirmizi rivayet etmiştir. Az veya çok kişiden etkilenmek yapılan hatayı düzeltmez, yapılanı yanlış ya da doğru yapmaz ve birini Allah’ın azabından koruyamaz.Her insan kendi amelinden sorumlu tutulacaktır. Ailemizden kaçacağımız o günde herkes kendi hesabını aklamakla meşgul olacaktır.Allahu Teala Kur’an’ı Kerim’de öyle buyurdu: “Ve onların herbiri Kıyamet Günü’nde O’nun huzuruna tek başına çıkacaktır.(19/Meryem-95) mahşer gününde herkesin Allah tarafından yargılanacağı anlamına gelir.

Emirden ya da kumandandan gelen herhangi bir emir haram kanı dökmek için bir izin sayılmaz ve Allah katında da bir özür niteliği taşımaz. Böyle bir emri veren de bu emri yerine getiren de cehenneme atılacaktır. Resulullah (Salat ve Selam onun üzerine olsun) “Öldürenle öldürülen kıyamet gününde getirilir. Öldürülen şöyle der: ‘Ey Rabbim, bu adama sor beni neden öldürmüş.’ O da cevap verir: ‘Ey Rabbim, şu kimse onu öldürmemi em­retti.’ Ondan sonra hepsinin elinden tutulup cehenneme atılır.” demiştir. Bu hadisi şerif güvenilir bir insan olarak bilinen Taberani tarafından rivayet edilmiştir.

Bundan sonra, mümin Allah’ın huzuruna çıkacağı ve amellerinin hesabını vereceği Hesap Günü’nde, diğer insanların onun yardımcısı olamayacağının farkına varacaktır. Allahu Teala Kur’an’ı Kerim’de şöyle buyurdu: “Ve onları(orada) tutun!(O zaman) böylelerine sorulacak: Size ne oldu ki (şimdi) birbirinize yardım etmiyorsunuz? Hayır, bugün onların hepsi teslim olmuşlardır.” (37/Saffat-24,25,26) Ayrıca Allah şöyle buyurdu: “Ateşin içinde birbirleriyle tartışırken, zayıf olanlar, büyüklük taslayanlara dediler ki “Biz size uymuştuk. Şimdi siz şu ateşin ufak bir parçasını bizden savabilir misiniz?” Büyüklük taslayanlar ‘Doğrusu hepimiz de onun içindeyiz. Allah kulları arasında şüphesiz hüküm vermiştir.’ derler.”(40/Mu’min-47,48)

Bundan dolayı, bir mü’minin haksız yere öldürülmesi emrini veren kişi bu günaha ortaktır. Bu mazlumun kanını eşit olarak yüklenmişlerdir. Kim böyle bir fetva yayınlar ise bu günahın en büyük günahkarı odur. O yalnızca kendi günahını sırtına yüklenmez, böyle bir günah işleterek yanlış yönlendirdiği kişinin günahını da yüklenir. “Onlar hem kendi günah yüklerini ve hem de bu yüklerin yanında başka birçok günah yüklerini taşıyacaklar ve kıyamet günü düzmece iddiaları konusunda kesinlikle sorguya çekileceklerdir.”(29/Ankebut-13) ,Resulullah (Salat ve Selam onun üzerine olsun) “Allah’ın öldürülmesini emrettiği kişiyi öldüren Allah katında ziyadesiyle ayrıcalıklı bir amel işlemiş olur ve terside bu şekilde. Allah bir mümini haksızca öldürenlerden hiçbir dürüstlük ve doğruluk kabul etmeyecektir.” buyurdu. Hadis-i şerif Ebu Davud tarafından tahric edilmiştir.
İnançlı Müslüman, haram kanı dökmenin ortağı olmamaya dikkat etmelidir. Bu uyarı, Müslüman kanını dökmekten en fazla korku duyan mücahitler için daha da önemlidir.

Biz,Arap Yarımadası El Kaide’si, olarak, aşağıdaki öğütleri önemle vurguluyoruz;

1) İstikrarı sağlamak, hatayı ve zararı önlemek adına; camiler ve pazar yerleri, oyun parkları gibi Müslümanların biraraya geldiği alanlarda, ne amaçla olursa olsun patlayıcılar ve diğer toplu katliam metotlarını kullanmayı yasaklamak.

2)İlim sahibi alimler tarafından değerlendirilecek olağanüstü haller dışında; canlı kalkan fetvasına uygun hareket etmeyi yasaklamak.

3)Müslümanlar için neyin faydalı neyin zararlı olduğunu ayırt etmek adına; Şeriat hukuku, İslami öğretilerve muvazene fıkhı hakkında çok bilgili olan kimseler haricinde, hiç kimseye şehadet operasyonları hakkında fetva verme izni verilmemiştir. Bu operasyonlar gerçekleştirilmeden önce, operasyonun şartları ve gerçekleştirilme amacı hakkında tam bilgiye sahip olunmalıdır.

4)Tüm liderler, şüpheli ve ihtilaflı hedeflere yapılacak saldırıları önlemek adına; mücahitleri, özellikle istişhad(canlı bomba) eylemi yapacak olanları eğitmeli ve özellikle bahsedilen operasyonlara dair doğru fıkıhı öğretmelidir. Şehadet eylemcileri; ancak hedefin meşruiyetinden ve böyle bir operasyonun yüce Allah’ı memnun edeceğinden tamamen eminse, harekete geçmelidir.

5)Liderler, istişhad(şehadet) eylemcilerini şüpheli ve ihtilaflı hedeflere göndermemek konusunda çok dikkatli olmalıdırlar.

6)İstişhad eylemcilerine hitap ediyoruz: Akıl ve vizyon olmadan bir hedefe saldırırsanız; iyi niyetle bile yapsanız, hataya düşmüş olursunuz.

Son olarak Allah’tan, öncelikle bizim ellerimizi, dökülen tüm haram kanlardan temizlemesini ve fitneye karşı korumasını isteriz. Amin. Alemlerin Rabbine hamd olsun.

Geliyoruz, Ey Aksa!

İncanews

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir