El Kaide’nin 3 kolundan Molla Ahtar Mansur için ortak taziye mesajı geldi

El Kaide’nin Suriye, Mağrib ve Arap Yarımadası kolları, ABD saldırısıyla şehid düşen Taliban lideri Molla Ahtar Mansur için ortak taziye mesajı yayınladı. El Kaide’nin kurucu lideri Usame bin Ladin, Taliban’a biat etmiş, şehadetinin ardından yeni lider Dr.Eymen Zevahiri de bu biata devam etmişti. Bu nedenle Taliban emiri aynı zamanda el Kaide’nin kollarının da lideri olmuş oluyor. Taliban’a ayrıca Türkistan İslam Cemaati gibi başka cemaatler de biatlı durumda. Bu ortak beyanatta mücadelenin devam edeceğini aktaran El Kaide’nin 3 kanadı, cihad davasının liderlerin fedakarlığıyla zafere ilerlediğini bildirdi. Haçlılar ile savaşın süreceğini bildiren El Kaide, “Zafer kanlarımızla ve canlarımızla bedel ödemeyi gerektirir.” açıklamasında bulundu.

*  *  *

Bismillahirrahmanirrahim

Allah’a hamd, Resulune ve ashabına salat ve selam olsun.

“Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse, Allah’a hiçbir zarar veremez. Allah, şükredenleri mükâfatlandıracaktır. Hiçbir kimse Allah’ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse, kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükâfatını isterse, ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükâfatlandıracağız.” (Ali İmran Suresi/144-145)

Afganistan Emirliği’nin  lideri Molla Mansur’u Amerikan saldırısı sonrası şehid olarak Rabbine ulaşması (öyle ümit ederiz) haberini büyük bir hüzün ve esefle öğrenmiş bulunmaktayız. Nusret Cephesi, Arap Yarımadası el Kaidesi ve Mağrip el Kaidesi olarak bu asil komutanın irtihali dolayısıyla İslam Ümmetine bilhassa Afganistan halkına ve Taliban mücahidlerine taziyelerimizi sunuyoruz.

Kardeşlerimize şunu söylemek isteriz: Her şey Rabbimizin katında bir takdir ve ölçü üzeredir. O ancak verdiğini alır. Allah’tan bu durumu sizin ve bizim için hayra tebdil etmesini ve bu ümmet için hayırlı olmasını isteriz.

Molla Mansur’un durumu otuz yıl boyunca kardeşleri ile beraber bu cihadı birçok bölgeye ulaştırdığı ve sonunda Haçlıların eli ile şehadete kavuştuğu mücadele, adanmışlık ve itaat olan kutlu bir cihad yolculuğudur.

Ne yüce bir yolculuk ne yüce bir mücadele… Ve kendisinde ikram bulunan ne mutlu bir payan!

Müminlerin Emiri Molla Ahtar Mansur’un şahsiyeti şüphesiz ki izinden gidenler için bir model ve cihad ibadetinin hakikatinin idrakinde ve İslam’ın kapsayıcılığını, rahmetini, izzetini, itibarını ve onurunu anlamada eşsiz bir ekoldür.

Muhakkak ki bu faziletli emir ve komutan İslam’ın doğuşundan bu yana olagelen Müslümanların emirlerinden ve komutanlarından olan altın zincirin değerli bir halkasından başka bir şey değildir.

Allah’ın kendilerini şehidlerden saydığı ve kulları arasından seçtiği temiz şehidler kervanının bir yolcusudur.

Daha dün Müminlerin Emiri (r.a) Molla Muhammed  Ömer, Allah yolunda nifak ve marazlara karşı bir mücahid olarak ribatta iken Allah’ın takdiri gerçekleşmiş, ümmet ve Afgan halkı ona veda etmiştir.

Ancak o hiçbir şekilde dininde zayıflık ve yumuşaklık göstermemiş, zillete boyun eğmemiştir.

Bugün ise Molla Ahtar Mansur (r.a) selefinin yolunda İslam’a sımsıkı sarılmış bir şekilde cihad hudutlarını sebat ederek korudu.

Tarih bize şunu gösterdi ki; Afganistan’ı işgal eden Allah düşmanı Haçlılar bu kıymetli liderlerimizin peşini asla bırakmayacaklar.

Allah düşmanı Haçlılar Afganistan’ı işgal etmişken onlarla asla barış içinde olunmayacak. Bu hasımlarla yapılacak müzakereler ancak ve ancak İslam şeriatının gölgesi altında yapılır. Bu doğrultuda Taliban mücahitleri işgalcileri bu beldeden çıkarıncaya kadar savaşmaktan ve şeriat hükmünü tekrar geri getirinceye kadar durmayacaktır.

Molla Ahtar Mansur ve kardeşleri Taliban, selefi Molla Ömer’in sergilediği dağlar gibi sağlam bir duruş gösterdi ki o şöyle demişti: “Amerika bize hezimeti vaat ediyor, Allah ise bize zaferi vaat ediyor. Hangisinin gerçekleşeceğini bekleyip göreceğiz.”

Haçlılar ve işbirlikçilerini beldelerimizden el çektirene kadar cihad ve savaş yolunu tutun. Öyle ki bütün dünya mutevazi Afgan halkının mütekebbir Amerika’ya karşı nasıl muzaffer olduğunu  görsün!

Haçlılar ve işbirlikçileri püskürtülüp kuyruğu kıstırılmış bir şekilde gerisin geri kaçarken, Müslümanların  imanları, fedakârlık ve kahramanlıkları ile elde ettikleri zafer dolu bu devri nasıl kazandıklarına bütün âlem şahit olsun.

Evet Müslümanlar büyük komutanlarını ve eşsiz emirlerini kaybetmiş olabilirler, ancak emiril Mü’minin Molla Ahtar Mansur’un katlindeki tek tesellimiz şudur, şüphesiz onun ölümü yüce bir ölüm, küfre hiçbir zaman boyun eğmemiş bir şekilde Allah’a samimi olarak dönüşüdür. Ümmetini ve halkını asla yüzüstü bırakmadı, fani olanı baki olana tercih etmedi.

Ve o şehadeti ile ümmetin kendisi ile gurur duyduğu bir şahsiyettir. Ve o Müslüman halkların  daha fazla cihada ve adanmışlığa iten bir güç ve Allah düşmanlarının arzuladıklarının muhalifidir.

Muhakkak ki şehid liderlerin kanları savaşı kızıştırmaktan başka bir şey değil ve yine emirlerin şehadeti bu çatışmayı daha fazla şiddetlendirecektir.

Son olarak İslam beldelerinde ki mücahit kardeşlerimize şunu söyleriz bu yol cihad yoludur. Ve bu yolun doğruluğu liderlerimizin şehadeti ile sabittir.

Zafer kanlarımızla ve canlarımızla bedel ödemeyi gerektirir.

Cihad liderliği bugün bu savaşta fedakârlığın zafere götürdüğü ilk basamaktır. (Biiznillah)

Süregelen bu yaralanmışlıklara üzülmeyin. “…Eğer siz acı duyuyorsanız, kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı duyuyorlar. Üstelik siz Allah’tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Nisa/104)

 “Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz üstün olan sizlersiniz.” (Ali-İmran/139)

Gecenin karanlığının artması ancak fecrin doğuşunu müjdeler. (biiznillah)

Allah emrinde galip olandır.

Biladu Şam el Kaidesi Nusret Cephesi

Mağrib el Kaidesi

Arap Yarımadası el Kaidesi

55

56

Kaynak: Küresel Analiz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir