Emir Dokku Ebu Osman Soruları Cevaplandırdı

amirKafkasya Emirliği lideri Dokku Ebu Osman, Kafkasya Emirliği’ndeki durum, cihadın perspektifleri, KE’nin ABD tarafından “terörist organizasyonlar” listesine konulması ve diğer konularda Kafkasyalı gazeteciler tarafından kendisine sorulan soruları cevapladı.

Dokku Ebu Osman video açıklamasında ayrıca, Kafkasya Emirliği karşıtları tarafından yayılan çeşitli dedikodu ve söylentilere ve ABD’nin kendisini öldürene $ 5 milyon ödül vereceğini ilan etmesine ilişkin duruşunu ortaya koydu.

Kavkaz Center, Kafkasya Cihad Bloğu tarafından tercüme edilen Kafkasya Emirliği Emirinin cevaplarını sunar:
– Çeçenya, Kafkasya ve buradaki gelişmeleri takip eden tüm dünya Müslümanları, mücahidler arasında yaklaşık bir yıl süren fitnenin sona ermesini büyük bir memnuniyetle karşıladılar.Bununla birlikte, hem Rusya hem de batıdaki Kafkasya Emirliği muhalifleri, mücahidler arasında bir ihtilaf yaratmak için provakasyon yapma girişimlerine ara vermiyorlar. Müslümanlar gelişen olaylardan, Kafkasya’daki cihadın geleceğinden ve düşmanların mücahidler arasında fitne saçma girişimlerinden endişe ediyor.

Emir Dokku Ebu Osman: Bu soruyu cevaplamadan evvel sizlere, Rasulullah (s.a.s.)’ın Allah (s.v.t.)’tan 3 şey dilediği şu hadisi hatırlatmak istiyorum: Birincisi; ümmeti için, Resulleri aralarındayken kendilerine azap etmemesiydi ve Allah (s.v.t.) bunu kabul etti. İkincisi; ümmetin dış düşman tarafından tamamen yok edilmesiydi ve bu da kabul olundu. Fakat üçüncü isteği olan bu ümmetin arasında fitne, ihtilaf vs. olmaması isteği ise kabul edilmedi.

Bu nedenle bizim ümmetimiz, her zaman fitnelerden muzdarip olmuştur. Kafkasya’daki fitnenin İslam ümmeti ve tüm dünya mücahidleri için çok şiddetli bir zarar olduğunu söyleyemem fakat yine de Kafkasyalı Müslümanlar ve mücahidler için yeterince zararlı olmuştur.

Allah’a hamd olsun ki O (c.c.)’nun yardımı sayesinde fitne, bu aşamada kansız ve kayıpsız bir şekilde son buldu. Ve biz de bundan akıllanarak çıktık. Elhamdülillah, taraflardan hiçbiri bu dönüşü olmayan çizgiyi aşmadı. Bundan dolayı Allah (c.c.)’a şükrediyoruz!

Bildiğimiz gibi Müslümanlar için ihtilaf ve anlaşmazlık olduğu zaman yardımıyla bu sorunları çözmemiz gereken Allah’ın kitabı ve Rasulullah (s.a.s.)’ın sünneti vardır. Bu nedenle biz ihlaslı Müslümanlar ve mücahidler olarak bu sorunu Kuran ve sünnete götürdük ve aramızdaki ihtilafı çözdük

Alimler, Allah’ın izniyle bunu karara bağladılar. Biz de bu süreci, Kuran ve sünnete dayanarak atlattık.

Bu yüzden, Kafkas ve Çeçen mücahidlerin bölünmesini isteyen düşmanların buna tepkisi negatif oldu fakat onların numaraları bitmedi. İnşallah yakın gelecekte kendi hatalarımızdan kaynaklanan, Müslümanları ve İslam ümmetini üzen tüm uyuşmazlıkları halledeceğiz.

 – Geçen sene beyatten çıkmış olup da bugün yeniden bağlılığını yenileyen komutanları ismen zikredebilir misiniz? Onların şu anki statüleri konumları nedir?

Emir Dokku Ebu Osman: Kafkasya Emirliği muhalifleri, halen bazı isimleri kendi manüplasyon ve spekülasyonları için kullanmaya devam etmektedir. Bize bu konuda birçok bilgi geliyor. Biz de radyo dinliyoruz, interneti izliyoruz ve görüyoruz ki; İslam ve mücahidlerin muhalifleri yatışmadıkları gibi, beyatin yenilendiği meclisteki görüntülerde olmayan bazı mücahidlerin isimlerini kullanarak bu fitneyi yeniden alevlendirmek istemektedirler. Bu gazetecileri, uzmanları ve analistleri üzmek istiyorum: tüm emirler biat yeniledi!

Onların her toplantıda hazır bulunmaları zorunlu değil. Bugün oldukça zor problemlerle karşı karşıyayız. Bu nedenle hepimiz aynı anda bir yerde toplanamadık fakat tüm emirler, muhtelif zamanlarda biatlerini yenilediler.

Bu nedenle mücahidlerin adı etrafında söylentiler çıkarmak ve bazı şeyleri abartmak, olmaması gereken şeylerdir ve bunların hiçbir aslı yoktur.

– Bilindiği gibi Kafkasya Emirliği’nin ilanıyla birlikte eski Çeçen İçkeriya Cumhuriyeti’nin yurtdışındaki bazı temsilcileri güya size, Emirlik ilan etmeniz için FSB’den 500 milyon dolar gönderildiğini iddia etmeye başladılar. Bu bağlamda, sizin olduğu kadar Movladi Udugov’un da adı sık sık anıldı. Ayrıca sizin çocuklarınızın yurtdışında en iyi üniversitelerde okudukları ve cihada katılmayı reddettikleri iddia edildi. bu ve benzeri spekülasyonlar hakkında ne yorum yapıyorsunuz?

Emir Dokku Ebu Osman: Bizler 500 milyon dolar paranın ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu, yarım milyar eder. Ve Kafkasya’daki mevcut durum için bu kadar büyük miktarda bağışın gerekmediğini de biliyoruz.

Size, kafirlerin zindanlarında bulunmuş mücahidlerimizin güvenilir kaynaklarından ufak bir örnek verebilirim.

Onlar, kendileriyle işbirliği yapma konusunda anlaşma imzalamışlar ve işi aldıkları zaman ilk ödevleri, Udugov’u ortadan kaldırma görevi olmuş.

FSB’nin Udugov’un başına koyduğu ödül 500 bin dolardır. Ben bu dedikoduyu yayanlara sormak istiyorum; neden önce 500 milyon dolar veriyorlar da sonradan Udugov’u ve diğerlerini ortadan kaldırmak için 500 bin dolar veriyorlar?

Yine biliyoruz ki benim için de 5 milyon dolar veriyorlar. O zaman neden 500 milyon dolar verip sonra da neden bizi yok etmek için daha değersiz ödüller teklif edildiğini sormak gerekir.

Bu fitneyi yayan isimleri anmak istemiyorum. Bu dedikoduların arkasındakini isimlendirmek istemiyorum. Fakat görüyoruz ki bu kişi, kendisini dinleyen ve ona inananları açıkça aptal yerine koyuyor. Fakat O, kendi sözlerine ve bu dedikodulara inanıyorsa o zaman kendisi bir aptaldan daha da beterdir.

Kafkasya Emirliği ilanı bildirisinde Udugov’un katkısı olmadı. Kafkasya Emirliği, eski kadı Seyfullah Kabardin (Anzor Astemirov) ile anlaştığımız zaman benim tarafımdan ilan edildi.

Bunun için 500 milyon dolar aldığımız iddiası, yalnızca geri zekalıların dedikodusudur.

Benim çocuklarımın yurtdışındaki en iyi üniversitelerde okudukları iddiası da yine aynı kategoriden bazı boynuzluların dedikodusudur. Benim en büyük oğlum, henüz 10 yaşındadır. İnşallah büyüdüğü zaman O’nu da cihada çağıracağız. Ve inşallah, O da üniversite eğitimini cihadda alacak! Dedikoducular, bir ses duydukları zaman onu yayıyorlar fakat gerçekte O’nun nerede olduğunu dahi bilmiyorlar. Şu anda benim çocuklarımın kaç yaşlarında olduklarını resmen kontrol etmek mümkündür.

– Kafkasya cihadı cephelerinde genel durum nedir? Kafkasya Emirliği’nin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Emir Dokku Ebu Osman: Kafkasya’daki durumu değerlendirirken öncelikle sizin bu soruya başka bir yönden baktığınızı belirtmek isterim.

Rusya, 2010- 2011 döneminde finans gücünün zirvesine ulaştı. Şimdi inşallah düşüş yaşanıyor. Biliyoruz ki cihad, finansa bağlıdır. Yine biliyoruz ki Kafkasya’daki cihadın da maliyeti artmıştır. Çevremizde bize yardım edebilecek bir İslam devleti yoktur. Bu yüzden, kafirler tarafından kuşatılmış vaziyette olduğumuz için Kafkasya’da cihadı sürdürmek iki misli zordur.

Fakat elhamdülillah, bugünlerde mevcut durum beni memnun ediyor. Kafkasya’daki cihadı korumayı kendim için en önemli vazife olarak gördüm ve Allah’ın yardımıyla, mücahidlerin ve etrafımızdaki tüm kardeşlerin yardımıyla cihad, bugün tüm Kafkasya bölgesinde yayıldı. Bugün Allah’ın izniyle tüm dünyayı etkileyen değişiklikler, Kafkasya’yı da tamamen etkilemektedir.

Biz her zaman, Allah’ın kelimesini yüceltmek için cihada çıkmak isteyen tüm mücahidleri kabul etmeye hazırız. Biz, cihad sancağını bir sonraki nesle ileten bir zincir halkasıyız.

Elhamdülillah, biz bu cihadı muhafaza ettik ve bugünün İslam gençliği, İslami değerler için kötülüklere karşı mücadele ediyorlar. Onlar, büyüyor ve cihada destek veriyorlar. Mücahidlere katılma için ilk davete icabet etmeye hazırlar. İşte bu, beni fazlasıyla sevindiriyor elhamdülillah.

Evet, bugün gerçekten de nispi olarak bir sükûnet var. Bizler çok yorulduk ve büyük kayıplar verdik. Fakat Allah’ın izniyle hiçbir zaman durmayacağız! Bu bahar kampanyasında sonuçlar olacak inşallah.

– Bilindiği gibi ABD, Kafkasya Emirliği’ni “Kara Liste”ye ekledi. Ve sizin için de 5 milyon dolar ödül koydu.
Amerika’nın Kafkasya Emirliği ve Kafkasyalı Müslümanlara yönelik bu aleni düşmanca tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Size göre bu, onlara dikte mi ettirildi? Amerikalıların amacı nedir?

 Emir Dokku Ebu Osman: Mübarek Kuran’ın Bakara Suresi’nin 11 ve 12.ayetlerine bakarsak mücrimlerin kendilerini gerçekten de dünyanın efendileri olarak gördüklerini ve dünyaya kendi düzenlerini vermek istediklerini görürüz.

Ben ABD’nin de bu mücrimlerden olduğuna inanıyorum. Onlar, her hakkı kendilerinde görüyorlar. İstediklerini terörist ilan ediyorlar, istediklerine ödül veriyorlar vs… Böylelikle kendilerini dünyanın tek efendisi olarak sayıyorlar. Fakat ben bu soruda iki ayrı nokta görüyorum.

Birincisi; Amerikalılar ve benzerleri, Kafkasya’daki mücahidler arasında vahdet olacağını, mücahidlerin tek bir komuta altında birleşeceğini ve sadece Allah’ın dininin yücelmesi için cihad edeceklerini anladılar. Bu yüzden Amerikalılar, fitneye düşen mücahidlere mesaj gönderiyorlar.

Diyorlar ki; “Sizin emiriniz Ebu Osman’ı biz terörist ilan ettik. Kafkasya Emirliği de terörist organizasyondur. Eğer siz meşruiyetinizi korumak istiyorsanız, sizi desteklememizi istiyorsanız o halde O’na itaat etmeyin!”

Fakat elhamdülillah, mücahidlere yönelik bu komplo başarısız oldu. Tüm mücahidler Ebu Osman’a biat ettiler ve hepsi de Kafkasya Emirliği’nin sancağı altına girdi. Elhamdülillah, bu numara işe yaramadı.

İkincisi; Kremlin’in mücrimleri, hedeflerine ulaşmak uğrunda sürekli ödün veriyorlar. Sürekli kayıp veriyorlar. Amerikalılar da onların bu zafiyetlerini bilerek kendilerine küçük ödüller bahşediyorlar. Bence Moskova, bunun için ya şuan bir bedel ödüyordur ya da zaten ödemiştir. Ama hangi hedef içindir, onu bilmiyorum ve beni de alakadar etmiyor.

Yani bence Amerika’nın attığı adımların iki sebebi olabilir: Ya Rusya’nın çıkarı için yahut kendi çıkarları için… Fakat bunlar, beni ilgilendirmiyor.

Elhamdülillah, bizler tüm Allah düşmanlarının düşmanlarıyız.

– Kafkasya mücahitleri ve tüm İslam ümmetine söylemek istedikleriniz nelerdir?

 Emir Dokku Ebu Osman: Kafkasya ve dünyadaki tüm mücahidler için dileğim; Allah’ın cihad yolunda onların ayaklarını sabit kılmasıdır.

Allah (s.v.t.), bizlere cihadı nasip etti. Elhamdülillah, bizler bugün mücahidlerdeniz. Şu an biz, Allah’ın sözünün yükselmesi için cihad eden mücahidlerin bir bölümüyüz.

Allah’a yemin ederim ki, bu dünyada bundan daha değerli başka bir misyon olamazdı. Allah, bu rahmeti bize bahşetti ve bundan dolayı O (c.c.)’na çokça şükretmeliyiz!

İslam ümmetinin böylesi ağır bir dönemden geçtiği bu zamanda cihad, tüm Müslümanlar için farz-ı ayndır. Bugün cihada katılmayan birisi, kıyamet gününde ağır bir sorumluluğun altına girecektir.

Elhamdülillah, bizler cihad ettiğimiz için gurur duymalıyız. Allah’a imanımızı, güvenimizi, takvamızı artırmalı ve ümmetimiz için çokça dua etmeliyiz. Birbirimiz için dua etmeliyiz ve birbirimiz için endişelenmeliyiz.

Yine Kafkasya mücahidlerine seslenmek istiyorum: Yeni bir seneye daha girdik. Hicri 1433 yılı başladı. cihadın mutad bir yılı daha geçti. Pek çok mücahid kardeşimiz geçen yıl şehid oldu inşallah.

Allah (c.c.), onların şehadetlerini kabul etsin! Onlarla yeniden cennet bahçelerinde buluşmayı umuyoruz inşallah.

Elhamdülillah, biz onları iyi bilirdik ve onların kaybından dolayı üzüldük. Ama Allah her şeyi en iyi bilir ve onları kendine çağırdı.

Bizler, sonumuzun nasıl olacağını bilemeyiz. Allah’tan sonumuzun salih kardeşlerimizinki gibi olmasını dileriz.. Yine hep beraber cennet bahçelerine girmeyi dileriz.

Hamd, alemlerin rabbine aittir.

Allah-u Akbar! Allah-u Akbar! Allah-u Akbar!

Kavkaz Center

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir