Fetihten Sonra Mekke Daru’l Harb’e Döner mi?

 Soru: “Fetihten sonra hicret yoktur” hadisi üzerinde araştırma yapan bazı kimseler, bu hadisin Mekke’nin bir daha küfür beldesi(Darul Küfr) olmayacağına delil olduğunu söylüyorlar. Bu doğru mu? Doğru ise bunu Mekke’nin bugünkü durumuyla nasıl birleştirebiliriz?(Mekke’nin bugün İslam devleti olmamasını kastediyor. Ç.N.)

Cevap: Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah’adır.
Bu hadis, Mekke’nin bir daha asla Darul Küfr olmayacağı anlamına gelmez. Bu hadiste kastedilen şey ilk hicrettir(Mekke’den Medine’ye). Yani Mekke’nin fethinden sonra artık Mekke’den Medine’ye hicret yoktur. Çünkü Mekke artık İslam devleti olmuştur.

Doğru olan şu ki; Mekke’nin (fethedilip) İslam devleti olması daima şeriatle yönetileceği ya da bu durumun kıyamete kadar süreceği anlamına gelmez. Peygamber (sav) ‘in şu sözü bunu destekler niteliktedir: “Allah’ın evine hac yapan kimse kalmayıncaya kadar kıyamet kopmayacaktır”(1) Ve Lat ve Uzza’ya yeniden ibadet edilinceye kadar..(2)

Yine bu bağlamda, Mekke’yi kafir Karamiler(3) ele geçirdi ve küfürle yönettiler. Allah’ın kutsal evinin hacılarını ve kutsal bölgeye (Haram) girenleri öldürdüler. Onları mescide ve zemzem kuyusuna gömdüler.

Tevriye günü(4) liderleri Ebu Tahir El Karamati(5) -Allah ona lanet etsin- Mescid-i Haramda adamları etrafında dururken o Kabe’nin kapısının yanında dikilmiş şöyle diyordu:

“Ben Allah’ım, Allah benim. Mahlukatı(yaratılmışları) ben yarattım ve ancak ben yok edebilirim.”

İnsanlar onlardan kaçmak için Kabe’nin örtüsüne tutundular. Ama bu kendilerine zerre kadar yarar sağlamadı. Ve bu Karamileri –Allah onlara lanet etsin- durdurmaya yetmedi. Hacer’ül Esved’ i çalıp giderken yanlarında götürdüler (6) ve tam 22 yıl sakladılar. Onların yaptıklarını tarih kitapları yazmaktadır!

O halde soru şu: Mekke o günlerde, kafir Karamilerin yönetimi altındayken, Darul İslam mıydı? Yoksa Darul Küfr ve Darul Harp mi?

Cevap: Şüphe yok ki, Darul Küfr ve Darul Harpti. Ve onları bu zorba Karamilerden kurtarmak en önemli kulluk görevlerinden biriydi(farzı ayın)

Aynı şekilde, İngiliz kuklası Şerif Hüseyin (7) tarafından yönetilirken ne devletiydi? İslamla mı yönetiliyordu??

Cevap: Herkesin bildiği gibi hayır.(Yani hadis öyle bir anlama gelmez. Ç.N.)

Yüce Allah Alimdir. En doğrusunu O bilir.

Şeyh Ebu Basir Tartusi

KAYNAK: AL-TARTOSİ

Dipnotlar:

1. As silsilah as sahihah, Sahih el Cami
2. Müslim
3. Karamiler Hamdan bin Eşhas tarafından kurulan bir mezhep. Bunların sapık inançlarına göre namaz imamlarıyla yapılan anlaşmayı, Hacc onu ziyaret etmeyi ve ona hizmet etmeyi, oruç onun sırlarını asklamayı, zina izinsiz açığa vurmayı ifade eder. İslam’da yasak olan bazı kişilerle cinsel ilişkiye izin verirler. Cennetin bu dünya olduğuna ve cehennemin namaz kılanlar, oruç tutanlar, zekat verenler, hacca gidenler ve cihad edenler için olduğuna inanıyorlardı. Peygamberlik ve ahireti inkar ediyorlardı. Kimi tarihçiler bu sapık inançların magianlardan , kimileri de materyalistlerden geldiğini söyler.
4. Allah’ın düşmanı Süleyman Ebu Tahir el Karmati 317de Mekkeye girmiş ve tarihi kayıtlara göre icinde hacıların da bulunduğu 30.000 kadar Müslüman kadın ve çocuğu öldürmüş ve esir almıştır. Öldürdükleri arasında meşhur tabi Abdurrahman bin Abdullah bin Zübeyir de vardı. El Karami’nin 331’de ölümünden sonra oğulları arasında çıkan İktidar kavgası yüzünden Karamiler hızla güçlerini kaybetti.

6 .339’da oğulları Hacer’ül Esved!i Halife Muti’ye 50.000 dinara sattılar.

7. Şerif Hüseyin 1854de İstanbul’da doğdu. İngilizler Türklere karşı Arap milliyetçiliğini Osmanlı’ya isyan yolunda iyi bir adım olacağı konusunda onu kışkırttılar. 1916’da Hicaz’ın kralı ilan edildi.1924 Mart’ında kendisini halife ilan etti. Eylül’de yenildi. Ekim’de tahttan indi ve İngilizler O’nu Kıbrıs’a sürdüler. 1930’a kadar yaşadı ve Amman’da öldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir