Hind Yarımadası El Kaidesi, Bangladeş’te İslam’a hakaret eden adamın suikastını üstlendi

Hind El Kaide’sine bağlı Ensar el-İslam, Bangladeş’teki Peygamber’e (sav) ve İslam’a hakaret eden Nazimuddin Samad’ın suikastını üstlendi. Sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan İslam karşısı söylemlerde bulunan Hukuk öğrencisi Nazimuddin Samed’in öldürülmesi Hint El Kaidesi’nin ilk suikastı değil. Geçtiğimiz aylarda Bangladeş’te Amerikalı ateist blog yazarı Avijit Roy da aynı şekilde İslam’a hakaret ettiğinden dolayı infaz edilmişti.

Ümmet-i İslam Medya, Ensar el İslam’ın Nazimuddin Samad suikastı hakkında yayınladığı beyanatın çevirisini sunar:

* * *

Kâfir Nazimuddin Samad’ın suikasti ile ilgili beyânat

“Şüphesiz Allah ve Resûlünü incitenlere, Allah dünya ve ahirette lânet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.” (Ahzâb Sûresi: 57)

Peygamberimiz Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem der ki;

“Sizden biriniz kendisi için sevdiğini mümin kardeşi için sevmedikçe gerçek mümin olamaz.” (Buhârî, Îmân: 7; Müslim, Îmân: 71, Tirmizî, Sıfatü’l-Kıyâme: 59.)

Biz Hint Yarımadası El Kaidesi olarak, Allah teâlanın peygamberi Muhammed a.s’ın onurunun intikamını almak için gerçekleştirilen bu eylemi üstlenmiş bulunmaktayız.

Bu ateist, Allah’a, İslam dinine ve gözbebeğimiz olan peygamberimiz Muhammed’e (s.a.v.) aşağılık ve müstehcen bir dille küfretmiştir.

İşlediği cürümlerden sadece üç tanesini örnek olarak verecek olursak:

* 29 Ağustos 2013 tarihinde kendine ait Facebook sayfasında sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed a.s ve annemiz Hz. Aişe ile  (r.a) çok müstehcen bir üslûbla dalga geçmiştir.

* 8 Nisan 2015 tarihinde yine Facebook sayfasında Kuran-ı Kerim’den bir ayeti hadsizce; mizâhi bir dille yayınlamıştır.

* 18 Eylül 2015 tarihinde ise Facebook sayfasında Allah (c.c) ile alay etme cüretinde bulunmuştur.

Elhâmdulillâh! Mücahid kardeşlerimiz, müminlerin kalplerini kanatan bu sözlerin sahibi olan ateiste uygun bir kısasla karşılığını verdiler. Bu eylem, fikir özgürlüğü olarak nitelendirdikleri bahaneye sarılıp zehirli dillerini sürekli Allah (c.c), İslâm dini ve peygamberi Muhammed’e (s.a.v) küfretmek için uzatan kâfirler için bir ders olmuştur. Elhamdülillah yiğit mücahidler tarafından gerçekleştirilen bu eylem, münafık ve kâfirler öfke ile tutuşurken, bu topraklarda yaşayan Müslümanların ve dürüst âlimlerin kalplerini ferahlatmıştır.

Ey Müslüman ümmet! Size müjdeler olsun! Oğullarınız, Allah teâla ve peygamberi Muhammed’in (s.a.v.) düşmanlarını korkudan titreten ve sizin kalplerinize huzur veren bu eylemleri devam ettirmeye kararlıdırlar.

Ey Allah ve peygamber düşmanları! Son birkaç yıldır, yaptığınız aşağılık davranışların bedelini ödüyorsunuz! Kendinize dönüp bir takım sorular sormanızın vakti henüz gelmedi mi? Beyinsiz arkadaşlarınızın kaderinden ibret almayacak mısınız? Eğer ibret almıyorsanız, diyoruz ki:

“Bekleyin! Biz de bekleyeceğiz!” (Hûd Sûresi: 122)

Ey İslâm düşmanları! Sizlere Şeyh Enver el Evlaki’nin (Allah c.c. şehâdetini kabul etsin) sözlerini hatırlatıyoruz:

“Hz. Muhammed’e (s.a.v.) dil uzatmak ifade özgürlüğünün bir parçası ise, sizinle savaşmak da bizim dinimizin bir parçasıdır!”

Salât ve selamlar Muhammed’e (s.a.v), onun aile halkına ve bütün ashabına olsun. Hamd yalnız âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

Ensâr El İslâm Sözcüsü

(Hint Yarımadası El Kaidesi, Bangladeş Kolu)

Müftü Abdullah Eşref

8 Nisan 2016

Ümmet-i İslam / Özel Haber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir