Horasan’ın Siyah Sancaklılarına Dair…

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…

Son zamanlarda, Sevban (r.a.)’dan rivayet edilen şu hasen hadis hakkında farklı yorumlarla karşılaşıyoruz:

—“Eğer Horasan’dan çıkan siyah sancaklılara yetişirseniz sürünerek de olsa onlara katılın! Çünkü onların arasında Allah’ın halifesi-İmam Mehdi- vardır (Hakim,8572; Ahmed,22387).

Birisi bununla ilgili tüm senetlerin zayıf olduğunu iddia ediyor. Aynı konuda başka rivayetlerin olmasının bunu hasen yaptığını söylüyor.

Aslında Taifet’ul Mansura ve O’nun spesifik özelliklerinden bahseden birçok hadis mevcuttur. Ve söylemek gerekir ki; günümüzde dünyada Rasulullah (s.a.s.)’ın Medine dönemine benzeyen bir yer varsa orası, inşallah Afganistan ve Pakistan arasında kalan ve mücahidler tarafından kontrol edilen, Allah’ın düzeni-şeriatın uygulandığı yerdir.

— Ve bu taife imanları gereği kendi yurtlarından çıkarılan (Sünen-i Said bin Mansur,2/178), savaşan (Müslim,3/1524),

— Allah’ın emirlerine itaat eden, onlara muhalefet edenler için bir delil olan kimselerdir. O’na muhalefet edenler ve onları yardımsız bırakanlar onlar için önemli değillerdir ve kendilerine muhalefet edenlerin düşmanlıklarından endişelenmezler (ibni Asakir,1/265).

— Onlar söz ve amelleriyle yanlışlara karşı mücadele ederler (İbni Asakir,1/267).

— Ve onların önderleri savaşa davet eder (a.g.e).

— Ve onlar muhasara altındadırlar (Hakim,4/574).

— Ve zorlu bir zaferi tercih ederler (a.g.e.).

Açıktır ki bu özellikler, pratikte yeryüzünde Allah yolunda mücadele eden her grupta görülebilir. İnşallah bu, doğru bir tespit olacaktır.

Bununla birlikte Veziristan, bizim nazarımızda gerçekten emsalsizdir. Tüm dünyadan İslami unsurların toplandığı bunun benzeri başka hiç bir yer ve Allah’ın farzlarını gerçekleştirmek dışında(özellikle ırksal ve bölgesel) sapmalardan arınmış bir ideoloji yoktur.

Mesela onların var oluşları ve askeri pratikleri, Allah’ın vaadinin bu hayatta gerçekleşmesi olarak görülüyor. Kişisel giyim,un,su,gıda ve techizat için aylık ortalama 25 dolar harcanıyor. Yaşadıkları barınaklar yazın neredeyse 50 derece sıcak kışın tam tersi şiddetli soğuk, ortalama sıcaklık 10 derece, Kapı ve penceresi olmayan topraktan çamurdan barınaklarda uygar dünya denilen temel gereksinimlerden yoksun ama neredeyse sapan taşı ile uçak vuracak kadar eğitimliler.

— Onlar sadece yaşamlarını sürdürmüyorlar, aynı zamanda küfür dünyasının birleşmiş ordularına karşı mücadele ediyorlar. Muhakkak ki onlar, muzaffer olanlardır (Said bin Mansur, 2/178).

— Ve “çünkü Allah, müminlerin velisidir. Kafirlerin ise velisi yoktur.”(Muhammed,11)

— O, yardım edenlerin en hayırlısıdır.” (Al-i İmran, 150)

Ümmü Ateyna

Jamaatshariat.com

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir