İmanî Hendek – Sami el-Ureydî

Rabbani mücahid, düşmanları onu dininde fitne için kuşattığında kalbine yönelir ve düşmanları ile kendi arasında geniş, derin ve imanî bir hendek kazar. Onun buna gösterdiği özen ve itina maddi çukur kazmaya gösterdiği itinadan aşağı değildir.

Maddi çukur, imanî çukurdan aşağı olursa istenen hedefe ulaşmak mümkün olmayabilir. İhtiyaç durumunda maddi çukur kazmak farklı gerekçeler ve hedefler için ve bu işin önemini bildikleri için saldırganın saldırısını önlemede insanların çoğunun paylaştığı bilinen ve istenen bir durumdur.

Rabbani mücahid de ihtiyaç durumunda maddi hendek açmaya ortak olur. Fakat bundan önce kalbinde derin, daimi ve sürekli olan imandan, teslimiyetten ve Allah’a sadakatten bir hedek kazar. Bu iki güzellikten birinde (şehadet ve zaferde) onun için kurtuluş ve sebat olur. Bu imanî hendek bizi Allahu Teala’nın şu sözüne irşat eder:“Mü’minler, düşman birliklerini görünce, “İşte bu, Allah’ın ve Resûlünün bize vaad ettiği şeydir. Allah ve Resûlü doğru söylemişlerdir” dediler. Bu, onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırmıştır. (Ahzab; 22)

Allah’a, onun vaadine iman ve onun kaderine teslim olma hendeği sahabe-i kiramın kalbinde derin ve büyük bir hendekti ki bu hendek yere kazınan hendekten önce kalplerine kazınmıştı. Allah’ın lütfu ile bu hendek korkak orduların saldırılarını onlardan önledi. Bu onları eşsiz bir imanî duruma ulaştırdı ve bu imanî hendek Allah azze ve cellenin haber verdiği gibi onları “Bu, onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırmıştır.”(Ahzab; 22) durumuna iletti.

İşte bu hendek eğer bir kulun kalbinde bulunursa düşmanı ne kadar güce ulaşırsa ulaşsın onun yenemez.
Mümin kesin olarak bilir ki günler döner, Allah’ın yardımı ve apaçık fetihten önce sınama ve imtihan günleri gelir ki bu günleri Allah’ın izniyle galibiyet ve nasr-ı mubin takip eder. Allah-u Teala’nın buyurduğu gibi: “Andolsun, peygamber olarak gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmişti:”Onlara mutlaka yardım edilecektir.”  “Şüphesiz ordularımız galip gelecektir.” (Saffat, 171-173)

Bugünlerde bize düşen, kendimize ve kardeşlerimize imanî hendeğin önemini hatırlatmaktır ki o sebat ve cenneti kazanmanın yoludur. Allah azze ve cellenin buyurduğu gibi:“Mü’minler, düşman birliklerini görünce, “İşte bu, Allah’ın ve Resûlünün bize vaad ettiği şeydir. Allah ve Resûlü doğru söylemişlerdir” dediler. Bu, onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırmıştır. Mü’minlerden öyle adamlar vardır ki, Allah’a verdikleri söze sâdık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir (şehit olmuştur). Bir kısmı da (şehit olmayı) beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir.” (Ahzab,22-23)

Dr. Sami Ureydî

Kaynak: @Zemherira3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir