İngiliz Gizli Servisi:İstişhadi Amelleri Yüksek Eğitimli Müslümanlar Yapıyor

İngiliz istihbarat servisi MI-5’in son yayınlanan araştırmasına göre cihada katılan İngiltere Müslümanlarının üçte ikisini orta sınıf mensupları oluşturuyor. Dahası, şehadet bombacısı olanlar genellikle yüksek eğitime sahip.

Buna ilaveten, “gizli” olarak işaretli belgede Mücahidlerin (özel şehadet operasyonları yapanlar dâhil) “yalnız” ve “psikopat” oldukları efsanesinin maskesi de düşüyor. Bunun yerine İngiliz güvenlik servisleri onların %90’ını “sosyal” ve çok sayıda arkadaşa sahip kişiler olarak sınıflanabileceğini söylüyor.

“Birleşik Krallık (İngiltere-Britanya) Müslümanlarının Radikalleşmesi” başlıklı 200 sayfalık belge Sunday muhabiri tarafından Libya’nın başkenti Trablus’ta terk edilen İngiliz büyükelçiliği konutunun posta kutusunda bulundu.

Araştırma raporu güvenlik servisleri tarafından sorgulanan 90 kadar Müslüman “terör” şüphelisi incelendikten sonra sadece MI5 ajanları ve subaylarının okumaları maksadıyla yazıldı. Belgedeki bazı bilgiler şüphelilerin sorgulanmasından gelen bilgiler olmakla birlikte diğer veriler casus ve muhbirlerin gözlemlerinden elde edilen bilgilerdir.

Çalışmaya göre bir Müslümanın “radikalleşme” yaşı 21,6 iken 16-32 yaş arasındaki herkes eğilimli olarak kabul ediliyor.

Çalışma da ‘eldeki mevcut verilere göre üçte-ikinin (“şüpheliler”) orta sınıf ya da, üst-orta sınıftan gelmesi yoksulluk ve İslami aşırılığa karışma arasında basite indirgenmiş bir ilişkinin olmadığını gösterdiği” belirtiliyor.

Buna ilaveten, İngiliz istihbaratına göre araştırılan Müslümanların yarısı evlidir ve bazılarının çocukları vardır.

Güvenlik servisleri “şayet ölümle sonuçlanmasa da uzun bir hapis cezası ile sonuçlanabilecek faaliyetler içine giren bu şahısların evli olmaları ya da çocuklarının olmasının onların bu tür faaliyetlerden geri durmaları için bir neden olmadığını gösterdiğini” belirtti.

Rapor, Mücahidlerle ilgili yaygın olan basmakalıp görüşlerin doğru olmadığını vurguluyor:

“Büyük bir çoğunluk (elimizdeki verilere göre %90’nı) pek çok arkadaşa sahip, sosyal kişiler olarak tanımlanıyor. Elimizdeki veriler bu yüzden teröristlerin “çılgın”, “psikopat ya da katil” oldukları yönündeki basmakalıp görüşlerle çelişme eğilimindedir.”

“Bu ayrıca, normal bir hayatta kendisine arkadaş edinemeyen kimselerin radikal ya da aşırılıkçı şebekelere döndükleri teorisini de reddediyor”

Buckingham Üniversite’sin de “terörizm” uzmanı olan Profesör Anthony Glees şöyle söylüyor:

“MI5’in terör şüphelilerinin sosyal canlılar olduklarını özel olarak kabul etmesine sevindim çünkü onlar uzun bir süredir teröristlerin ve intihar bombacılarının yalnız kurtlar oldukları izlenimi verdiler.

Ayrıca onların terörist şüphelilerinin büyük çoğunluğunun orta sınıfa mensup kişiler olduklarına inanmaları yüreklendiricidir. Çünkü ajanlar ve polis memurları arasında terörizmin yoksulluk ile ilişkili olduğu yönünde geleneksel bir ön yargı var.”

Ayrıca terörist şüphelilerin çoğunluğunun orta-sınıfa mensup kesimlerden geldiklerine inanmaları cesaretlendiricidir de. Çünkü ajanlar ve polisler arasında yoksulluğun terörizme yol açtığı yönünde geleneksel bir inanç vardı”

MI5 adına konuşan İçişleri Bakanlığı’nın yorum yapmayı reddettiği bildirildi.

Kavkaz Center

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir