Kabirler üzerine mescid bina etmenin hükmü (Şeyh Süleyman Ulvan)

Soru: Kabirler üzerine bina edilmiş mescidlerin hükmü nedir?

Cevaplayan: Şeyh Süleyman Nasır bin Ulvan

suleyman-el-ulvan-758x380

Kabirler üzerine mescid bina etmek veya mescidler içerisinde kabir bina etmek, Kitap, Sünnet, Sahabe, Tabiin ve Dört Mezhep imamının ittifakı ile haramdır. Büyük bir fukaha grubu bunu büyük günahlardan addeder.

Bundan Hareketle Cevap: Kabirler üzerine bina edilen mescidlerin yıkılmasıdır. Eğer mescid içine defnedilmiş ölüler varsa, naaşları başka yere nakledilmelidir. Müslümanın dininde Yahudi ve Hristiyanların yaptığı gibi kabir ile mescid bir arada olmaz.

Sahihi Buhari ve Müslim de Zehri Ubeydullah bin Abdullah, Aişe ve İbni Abbas (rhm) Resulullah (s.a.v)’in şöyle dediğini rivayet ederler: (Allah yahudilere ve hıristiyanlara lânet etsin. Peygamberlerinin kabirlerini mescidler edindiler.) [Buhârî, Salât 54; Müslim, Mesâcid 20, (530)

Sahihi Müslim de Cündüb (r.h) Resulullah ( s.a.v)’in şöyle dediğini rivayet eder: (Dikkat edin, sizden öncekiler peygamberlerinin ve içlerindeki salih kimselerin kabirlerini mescid haline getirmişlerdi. Dikkat edin, kabirleri mescid edinmeyin, ben sizi bundan nehyediyorum.) (Sahih-i Muslim, 532)

Yine Sahihi Müslim de Ali bin Talib (r.h)’den rivayet edilen hadiste Peygamber (s.a.v) şöyle der: (Rasûlullah (s.a.v)’in Beni (yerden) yüksek hiçbir kabir bırakmayıp yer seviyesine indirmem ve hiçbir heykel bırakmayıp, kırıp dökmem için gönderdiği bir işe ben de seni göndereyim mi?) (Sahih-i Muslim,569)

Mescidlerin kabirler üzerine bina edilemeyeceği hadisleri mütevatirdir. Bu konuda hiçbir ilim ehli tartışmaya düşmemiştir.

Çoğu İslam toplumlarında avam tabakasının ve bazı şuursuzların içinde kabir olan mescidlerde namaz kılmak için yarıştıklarını görürsün. Bunu ölüden bereket ummak ve benzeri sebeplerle yaparlar.

Namazların kılınmasının yasak olduğu bu tür mescidlerle ilgili fukahanın iki görüşü vardır:

1.Günah olmakla beraber namaz sahihdir. Bu çoğunluğun görüşüdür

2.Kılınan namaz batıldır. İadesi şarttır. Bu Ahmed İbni Hanbel’in görüşüdür. Ebu Muhammed bin Hazm (rahimehullah) da bu görüşü almıştır.

Metnin Arapça Orjinali:http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_4556.html

Ümmet-i İslam

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir