Kadirov Neden Mürteddir?

Bismillahirrahmanirrahim

Hamd, alemlerin rabbi olan Allah’a… Salat ve selam, Hz. Muhammed(s.a.s)’e, aline, ashabına ve O’nu ihsan ile takip edenlerin üzerine olsun!

Es selamu aleyküm ve rahmatullahi ve berekatühü

Son zamanlarda, bidatçı kişiler arasında-mürcie-,Lülü (Ramzan) Kafirov (Kadirov)’un durumu hakkında bazı konuşmalar ortaya çıktı. Ve mürcie, O’nun durumu hakkında ikiye ayrıldı:

Birinci grup, ki bunlar en üşütük olanlar, O’nun bir Müslüman ve Çeçenya’nın yasal lideri olduğunu, O’na itaat etmenin vacip ve karşı çıkanların ise harici olduğunu bildirdiler. Bunlar, Rinat ve birçok öğrencisinin sözleridir ve dinin saptırılmasının, namussuzluğun uç noktasıdır.

Sonra mürcienin daha makul olan ikinci grubu geldi ve dediler ki: Kadirov yasal bir İslami lider değildir. Çünkü gerçek bir güç yok ve Kremlin, her an O’nu görevden alabilir. Yine de onlara göre Kadirov bir Müslüman’dır ve kendisini tekfir etmek caiz değildir.

Bu özet içerisinde, onların hatalarını göstereceğiz fakat öncelikle alimlerin, gönüllü olarak küfür sözünü söylemek ile ilgili mezhebini dikkate alalım.

Ehli sünnetin mezhebi, küfür sözlerini gönüllü olarak ve zorlama olmadan söyleme hakkında şu görüştedir:

“Kim imanından sonra (zorlama olmaksızın) küfre dönerse, Allah’tan onların üzerine bir gazap vardır. En büyük azap onlar içindir.”(Nahl,106)

Şeyhülislam ibni Teymiyye(r.h.) diyor ki:

“Kim zorlama olmaksızın, kasten ve sözün niteliğini bilerek küfür sözü söylerse O, zahiri ve batini olarak kafir olur. Ve O’nun mümin olduğu da söylenemez. Kim böyle derse İslam’ın dışına çıkar.” (es-Sarimül Meslul,438)

Şeyh ibni Hazm da zorlama olmaksızın ve nakil amaçlı olmaksızın küfür lafzı söyleyenler için:

“Ümmetin icmasına göre, bu kişinin hükmü küfür hükmüdür. Ve Allah Resulü(s.a.v.) ile Kuran’ın kararıyla, küfür sözünü söyleyen kişi kendisi de bir kafirdir.” (Fasıl,3-245)

Selefin büyük alimi Ruveyh ibni İshak:

“Ulemanın icmasıyla; kim Allah’a, Resulüne hakaret ederse veya Allah’ın dininden bir şeyleri kötülerse veya kalbiyle Allah’ın gönderdiğini bildiği halde Peygamberlerden birini öldürürse işte O, kafirdir.”(Tamhid,4-226)

Şeyh Süleyman bin Abdülvehhab diyor ki:

“Tüm alimler ittifak etmiştir ki, şakayla söylenen bir küfür sözü, kişiyi kafir yapar. Peki ya korkuyla yahut dünya metaı için söylenen söz ne olur?”(El-Delail,30)

İmam Şafi’ye Kuran’ın bir ayetiyle alay edenin durumu sorulduğunda şöyle cevap verdi:

“O kafirdir.”(Sarimul Meslul, 3-956)

Şeyh Muhammed bin İbrahim şöyle dedi:

“Bu bölümde bahsedilen selefin icması şudur ki, dinden çıkarır. Bunun için eğer onunla birlikte iki şahit varsa… Bunda tartışmasın şekilde onların icması yeterlidir. (Şerh Keşif-i Şübühat,102)

Ve alimlerin bu konuda daha birçok sözleri var fakat onlar, bir şeye inanıyorlar: Bilerek ve gönüllü olarak küfür sözlerini söyleyenler, zahiri ve Batıni olarak kafir olurlar. Bu, selefin ve ehli hadisin icmasıdır.

Bununla uyuşmazlığa giren, yalnızca cehmiyye ve eşariyyedir ki şunları söylerler: “kim gönüllü olarak küfür işlerse biz onu zahiren tekfir ederiz fakat yine de onun içyüzünü bilemeyiz. Belki mümin olabilir. “Usulid din li El Bağdadi” ve Eşari imamlarının diğer kitaplarına bakınız. Bu görüş, radikal mürcielerin çok yanlış bir görüşüdür fakat doğrusunu söylemek gerekirse, modern medhaliler ve onların selefleriyle kıyaslanamaz.

Şimdi hemen asıl kahramanımız Lülü Kafirov’a geçelim ve her Müslüman’ın imanının temelleriyle ilgili kesin meselelerle ilgili konularda, mezheplerin izniyle ondan bahsedelim.

Allah korkusu hakkında Kafirov:

“Söylediğim her şey, ruhumdandır. Düşüncelerimi gizlemiyorum. Ben Allah’tan korktuğum gibi Rusya’nın kanunlarından korkarım. Ben tam olarak ve hakkıyla halkıma hizmet etmeye çalışıyorum.”

Allah’ın verdiği hüküm hakkında Kafirov:

“Şeriat mahkemeleri, Rusya’nın anayasasına karşıdır. Biz İçkerya zamanında bile Şeriat yönetimine karşıydık. Şimdi gelenekler hakkında konuşuyorum. Herhangi birine, hatta çok genç bir çocuğa sorun, eğer senin kız kardeşin namussuzluk ederse ne yaparsın? Herkes aynı cevabı verir: O’nu öldürürüm.”

“Biz tüm gücümüzle Rusya’nın anayasasını ve kanunlarını gözetmeliyiz, ki bu bizim kutsal görevimizdir. Bugün, bize Peygamberimiz tarafından bırakılan geleneksel İslam’a sahibiz. Bugün Rusya’nın kanunlarıyla çatışmaksızın bir politika inşa ediyoruz. Bu, bizi kaygılandırmaz. Camiler inşa ediyoruz, kutsal yerler açıyoruz.

-Bu demektir ki bu diğeriyle çelişkili değildir.

-Kesinlikle engelleme yok. Kiliseler inşa ediyor, Hıristiyanlara yardım ediyoruz. Çeçen Cumhuriyeti’nde bu konuda, demokrasi ile konuşma ve din özgürlüğü vardır. Biz karışmayız. Ülkemizde bir kişi, herhangi bir dini seçebilir, ona hizmet edebilir ve buna karışılmaz.

Cennet hakkında Kafirov:

“Allah’a yemin ederim ki eğer böyle mollalar ve ulema cennete gireceklerse o zaman cennet olmaz.”

Putin hakkında Kafirov:

“Putin sağlıklı olduğu müddetçe, bizler O’nun önünde eğilerek ülkeyi yönetmesini istemeliyiz.”

“O’nun politikaları, O’nun bana bir sözü benim için kanundur. Putin, halkımızı kurtardı, O bir kahramandır. Putin, Allah’ın hediyesidir. Bize özgürlüğümüzü verdi.”

“Putin, benim idolümdür. O’nu seviyorum, O’na saygı gösteriyorum. O’nun için hayatımı veririm.”

“Putin, benim için her şeyi yaptı. O, en zor zamanda halkımı korudu. Ve hayatımın en zor anlarında beni destekledi. Ve ben de Putin’in devrilmemesi için her şeyi yapacağım. Ben kimsenin kuklası değilim. Halkıma ve Rusya’nın halkına hizmet ediyorum. Rusya’nın anayasasına ve kanunlarına saygı duyuyorum.”

Evliyalarla Yemin:

“söyledim ve söylüyorum ki, Allah’a ve tüm evliyaya yemin ederim ki Putin ülkeyi yönetmezse artık bir daha asla büyük bir güç olamayacağız.”

Kafirov için Putin, Peygamber(s.a.s.)’den daha değerli:

“Putin benim için geçmişteki kim olursa olsun, nerede olursa olsun en kutsal insandır. Bir birleştiricidir.”

Kafirov için dinler arası diyalog:

“Bizim sadece ‘temiz İslam’ için savaştığımızı düşünmeyin. Biz tüm dinlere saygı gösteriyoruz. Tapınaklar inşa ediyoruz, sinagog da inşa edeceğiz.”

Mürted’in sözlerinin sonu…

Ve biz O’nun böyle birçok sözünden bahsedebiliriz fakat akıllı birisi için bu, bunları söyleyenin, zahiren ve batınen kafir olacağını anlamaya yeterlidir. Çünkü bunları söylemeyi haklı çıkaracak hiçbir şeyleri yok. Ve Kafirov benzerlerini, eylemlerini ve sözlerini bilerek tekfir etmeyen herkes, kendileri de küfre girer. (Bir kimsenin kendisinin de küfür işlemesi gibi)

Ve son olarak vurgulamak istiyorum ki, O’nun Müslüman olduğunu kanıtlamaya çalışan ve kafir olduğunu reddeden modern mürcie, daha evvel bahsettiğim geçmişteki gulat mürcieden bile daha kötüdür. Çünkü o mürcieler, böyle sözleri söyleyenlerin hükmünün bu hayatta küfür olduğunu lakin içlerinde kendilerini diğer alemde kurtarabilecek imanlarının olabileceğini söylediler.

Bir de bu modern mürcieler, sapıklıkta daha da ileri gittiler. Dediler ki; böyle iğrenç sözler söyleyen birisine küfür hükmü vermemekle kalmadılar, O’nun bir Müslüman ve dahası Müslümanların imamı olduğunu söylediler.

Allah’ın gazabı, O’nun dinini eğip büken ve tağutlara hizmet edenlerin üzerine olsun!

Allah Resulü(s.a.v.), şöyle buyurdu:

“Mürcieler, bu ümmetin ateş işçileridir. Hasta oldukları zaman onları ziyaret etmeyin, öldükleri zaman cenazelerine gitmeyin.”(Taberani,4205;Elbani’ye göre sahih)

Allah’tan tüm mücahitlere ve Müslüman kardeşlere yardım etmesini ve mürcie fitnesini ve diğer sapkın hareketleri bizlerden uzak tutmasını, kalplerimizi ve ruhlarımızı korumasın, aramızdan isteyenleri şehitlerin arasına katmasını dilerim.

Ebu Meryem et-Tataristani (1430 Ramazan)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir