Kafirlerin Kadın ve Çocukları İçin Misliyle Muamele Edilir Mi? – Şeyh Suleyman El Ulvan

Suudi Arabistanlı ünlü muhaddis alim Şeyh Süleyman el Ulvan’ın, kendisine yöneltilen ‘Kafirlerin Kadın ve Çocukları İçin Misliyle Muamele Edilir Mi?’ sorusuna verdiği cevabı Ümmet-i İslam okurlarına sunuyoruz.

40519

“Eğer ceza verecek olursanız; ancak sizin cezalandırıldığınızın misliyle ceza verin.” ayetinin tefsiri üzerine

Kardeşimiz Allah’u Teala’nın “Eğer ceza verecek olursanız; ancak sizin cezalandırıldığınızın misliyle ceza verin.Eğer sabrederseniz bu, sabredenler için daha hayırlıdır.” ayeti hakkında soru yöneltiyor.

Burada ki misliyle ceza vermek hükmü, mutlak (her ahval ve şartlarda uygulanması gereken) bir hüküm müdür yoksa mukayyed (sınırlanmış) bir hüküm müdür?

El Cevab: Muhakkak ki bu ayet, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabelerin radiyallahuanhum fiilleri esas alınarak anlaşılmalıdır. Şu nokta da ulema arasında ihtilaf yoktur; Allah’ın hakkı olan haramlar hususunda ukubet olmaz.

Eğer kafirler ummetin evlatlarına ‘ahlaksızlık’ yapmışlarsa, bir müslümana onların evlatlarına da ahlaksızlık yapması helal olmaz. Çünkü bu Allah’ın haram kıldığı bir şeydir. Bu alimlerin üzerinde icma ettiği sözdür.

Ve yine, eğer kafirler müslümanların çocuklarını katletmişlerse bizim de onların çocuklarını katletmemiz helal olmaz. Çünkü bu Allah’ın haram kıldığı bir şeydir.

Allah celle ve ala’nın “Eğer ceza verecek olursanız; ancak sizin cezalandırıldığınızın misliyle ceza verin” kavli Rasulllah’ın “Çocukları öldürmeyin” kavliyle tefsir edilir. Ve yine Sahihayn (Buhari ve Müslim)’de geçen İbn Ömer radiyallahuanhum’ un rivayet ettiği ( Rasulullah kadın ve çocukları öldürmeyi nehy etti) kavli ile tefsir edilir.

Ben, misliyle ceza olarak kafirlerin kadın ve çocuklarının öldürülebileceğine dair cevaz veren bir alim bilmiyorum. Sadece bazı muasır fetvalar dışında ki bunlar şaz (meşhur ve güvenilir rivayetlere ters düşen) fetvalardır. Ve ilk nesilden kimsenin söylemediği şeylerdir.İmam Ahmed rahimehullah şöyle demiştir: “Aman ha, bir imamın (sözünün) bulunmadığı meseleden sakın.” Ve bu (muasır fetvalar) önceki imamlardan hiçbirinin söylemediği fetvalardır.İlk nesil, bunun (kadın ve çocukların öldürülmesinin) nehyi konusunda müttefiktir

Fakat, eğer kafirler kadın ve çocukları kendilerine kalkan edinmişler ise, içlerinde kadın ve çocuklar bulunduğu halde kafirleri öldürmek caizdir. Fakat esas olarak kadın ve çocuklar hedef alınmaz. Saad ibn Cessame hadisi bunu delildir. Ondan rivayetle, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme onlardan sorulduğunda O “çocukları da onlardandır.” buyurdu. Buda, kalkan edinildikleri takdirde özellikle hedef alınmaksızın kadın ve çocukların da öldürülebileği cevazına delildir.

Şeyh Suleyman El Ulvan

Ümmet-i İslam

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir