İlim – Davet

ARŞİV: Ebu Muhammed el-Makdisi’nin Şehid Seyyid Kutub Hakkındaki Soruya Cevabı

  Soru: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Hamd Allah’a, salat ve selam O’nun resulüne olsun. Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Allah’tan muvahhid mücahitleri sevenleri her tarafa yaymasını dileriz Sevgili hocam, sorum Seyyid Kutub hakkında – Allah ona rahmet etsin. Seyyid Kutub hakkındaki düşüncenizi bulmak için çok çalıştım, ancak bunu başaramadım. Belki bu konuda daha önceden bir …

Devamı »

İmam Şâmil döneminden tarihî bir belge: Ruslara karşı savaşan mücahidlere hicret etmenin hükmü

Kafkasya-Dağıstanlı mücahidlerin websitesi VDagestan, 19.yüzyılda Rus işgaline karşı mücadele eden Kafkasya İmamet Hareketi’nin unutulmaz önderi İmam Şamil döneminden bir tarihî belge yayınladı. Metni ilginize sunuyoruz: Kıymetli kardeşlerimiz; sizlere İmam Şâmil döneminde Dağıstan’ın bir bölgesinin şer’î kadısı olan Şeyh Yusuf el-Yahsavî ed-Dağıstanî’nin zamanın Harameyn alimlerinden Şeyh Osman bin Hasan ed-Dimyatî ile olan yazışmasının tercümesini takdim ediyoruz. Şeyh Yusuf mektubunda; İmam Şamil’e …

Devamı »

Dr.İyad el-Kuneybî’den Sünnet Müdâfîlerine: “Üzülme, Güvendesin”

Üzülme, Güvendesin! Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) devesinin üstünde bir yolculuktaydı. Amel, ibadet, eğitim ve cihadla geçirdiği yoğun bir günün sonunda devesinin üstünde uyuya kalmıştı. Hafiften yana doğru meylettiğini gören Ebu Katade el-Ensâri, Rasulullah’ı uyandırmadan ona destek vermek için yanına geldi… ikinci bir defa, üçüncü bir defa aynı durum tekrar etti. Her defasında Ebu Katade el-Ensâri şefkat ve yumuşaklık ile …

Devamı »

Dr.İyad el-Kuneybî: “Ey Genç! Ebedi olarak cehennemde mi kalmak istiyorsun?”

  You Tube ve Yahoo sitelerine girişte, göze milyonlarca izlenmiş videolar takılmaktadır. Başlıklarına baktığımda yozlaşma ve çirkinliğin eserini görüyorum. Başlıklarının çoğu Arapça ve izleyenlerin geneli Müslümanlar! Ey genç! Bu videoları yayınlayan kimselerin küstahça seni şehvetinin peşinden sürüklemesine razı oluyor musun? Şeytanın insanları ve cinleri binek gibi kullanmasından hoşnut oluyor musun? Rabbinin şu sözünü işitmiyor musun? “-Şeytan- dedi ki; Şu benden …

Devamı »

Müslümanlar Hakkında Hüsnüzan

Bugün Müslümanların en fazla ihtiyaç duyduğu şeylerden birisi de, birbirlerine karşı hüsnü zan beslemeleridir. Allahu Teala şöyle buyurur: “Ey iman edenler, eğer bir fasık size bir haber getirirse -bilgisizce bir kavme sataşıp da sonra yaptığınıza pişman olmamak için- iyice araştırın.” (Hucurat: 6) Şayialar ve suizan, insanlar arasında şer doğurur. Hatta bundan dolayı bir kimse -fiil salih bile olsa- kardeşinin fiili …

Devamı »

“Bid’atçıya ancak misli gibi olanlar arkadaşlık yapar”

Laikliği (savunduğunu) açıkça belirten, şeriat ile hükmetmeyi reddeden ve Müslümanlara karşı kâfirlere destek veren yöneticileri tekfir etmemek, –İlmi derecesi ve akademik ünvanı ne kadar yüksek olursa olsun- mürcieliğin semerelerinden bir semere olup, dinin en mühim meselelerini bilmemektir. Eğer kişi onlardan ve laikliklerinden beri olmaya çağırmak yerine onlara arka çıkmaya, batılları üzerine onlar için tartışmaya ve onların yanında durmaya çağırırsa bu …

Devamı »

Bizim Mizanımız ve Onların Mizanı

Allah’ın adıyla… Hamd, alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Salât ve selam, Rasulullah’ın üzerine olsun… Allah (c.c.) şöyle buyuruyor: “Andolsun ki biz, peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik.” (57, Hadid/25) Mizan Allah’ın kitabı ile iç içedir. İnsanların, cemaatlerin, grupların, milletlerin değerlendirilmesi ancak bu ikisi ile söz konusudur. Mizan (ölçü) bozulduğu zaman onunla …

Devamı »

Âlimlerin Önderliği – Ebû Katâde el-Filistinî

Ümmet merci konusunda acılı bir doğum halinde. Yazı ve yeni iletişim araçlarının yaygınlaşması ve âlimlerin vakıaları ve tutumlarıyla ilgili geride bıraktıkları izlenimlerden ötürü; âlimlerin izole edilmeleri, hafife alınmaları, cihad ve ümmetin ihyasıyla ilgili yeni büyük meselelerde itibar edilmemeleriyle ilgili sözler yayılmaya başladı. Bir âlim, nazari olan bir mesele hakkında bile konuşacak olsa, hemen bir cahil dikilip onu tahkir etmekte, hatta …

Devamı »

Ebû Muhammed el-Makdisî’den bir şüpheye cevap

Âlim olduğunu iddia eden bazı kişiler, dinde derinleşmiş âlimlerin tekfir ettiği sabit olan tekfir sebepleri hakkında söylediklerimiz ile genel maksadıyla tevhide davet açısından ve sapasağlam kulpu bulandırmaktan ve onda tahrife düşmekten sakındırmaktan ve sabit olan açık bir söz ve açık bir amel zahir oluncaya kadar tekfirin sebeplerinden biri ile tekfir edilemeyen aşırı ve irca mezheplerini ve benzerleri gibi tahrif olmuş …

Devamı »

‘Şam’ın Münafıkları, Müminlerine Galip Gelemeyecektir!’

Ahmed bin Hanbel (rahimehullah) “Müsned”inde sahâbî Hureym b. Fâtik’in (radiyallahu anh) şöyle dediğini rivayet etmiştir: أهل الشام سوط الله في الأرض ينتقم بهم ممن يشاء كيف يشاء وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم ولن يموتوا إلا هما أو غيظا أو حزنا “Şam ehli Allah’ın yeryüzündeki kırbacı (şiddetli azabı)dır, onlarla (kullarından) dilediği kimselerden dilediği gibi intikam alır. Şam ehlinin münafıklarına, …

Devamı »