İlim – Davet

Hilafet, ilan etmekle gelen bir şey midir? Yoksa mevcut vakıanın belirlediği bir şey mi?

Yazar:  Ahmet Semir (Bu yazı Dr. Iyad Kunaybi’nin resmi sayfasından alınmıştır) * * * Cemaat olmadan bir emirliğin olamayacağı açıktır. Yine açıktır ki, büyük emirlik yani hilafet; nihayette bir  cemaatte vücut bulan  bir emirliktir. İmam veya halifenin ”müminlerin emiri” diye isimlendirilmesi bu sebepledir. Ancak büyük emirlik yani hilafet, her ne kadar emirlik olsa da o, sıradan diğer emirlikler gibi değildir. …

Devamı »

Hadleri Tatbik Etmek İle Şeriatı İkame Etmenin Arasındaki Mühim Fark

Esselamu Aleykum Değerli kardeşlerim. ”Falan mücahid cemaat şeriatı uyguluyor, diğer başka bir cemaat ise uygulamıyor!”  tarzındaki konuşmaları çokça işitir olduk. Onlara; ”şeriatı tatbik etmekle” neyi kastediyorsunuz? diye sorduğumuzda bununla maksadın, mesela hırsızın elinin kesilmesi gibi hadleri tatbik etmek olduğu açığa çıkıyor. Burada kardeşlerime hadleri tatbik etmenin her zaman şeriatı tatbik etmek anlamına gelmediğini açıklayacağım. Bilakis bazen şeriatı tatbik etmek hadleri …

Devamı »

İlim ehlinin Hariciler hakkında söyledikleri

Hamd Allah’a; Salat ve selam, Peygamberimiz Muhammed’e onun ailesine ve ashabına olsun. Ulema haricilerin zemmedilmesi (kötülenmesi), dalaletlerinin ikrar edilmesi ve onlarla savaşılması noktasında ittifak etmişlerdir ancak tekfir edilip edilmemesi konusunda ise ihtilaf etmişlerdir. Şeyhulislam ibn Teymiyye Feteva’sında (28/518) şunları söyler: “Ümmet, haricilerin zemmedilmesi ve dalaletlerinin ortaya konulması noktasında ittifak etmiş, tekfir edilmeleri noktasında ise ihtilaf etmişlerdir.Bir kısmı der ki onlar …

Devamı »

İhmal Edilen Bir Konu: Kalp Amelleri

Batı Medeniyetinin müslümanların topraklarını fiili işgalinin yanı sıra özellikle sinsice yürüttüğü fikir işgalide son derece hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Kafirlerin hayat tarzının ve benimseyip o doğrultuda yaşadıkları beşeri ideolojilerinin özellikle Türkiye de de halkın birçoğu tarafından bilinerek veya bilinmeyerek kabul edildiği acı bir gerçektir. Demokrasi benimsenmiş ve seküler bir yaşam tarzı yaygınlık kazanmıştır. Kapitalizm ideolojisi doğrultusunda aşırı harcama ve lüks …

Devamı »

Demokrasi; Asrın putu

بسم الله الرحمن الرحيم Kâmil Bir Din; İSLAM Hamd Allah’a, salât ve selam O’nun Rasûlü’ne, ashabına, ehline ve onun yolundan gidenlere olsun. Ve sonra; Rab olarak Allah’tan, peygamber olarak Muhammed’den ve din olarak da İslam’dan razı olmuş ve bu kelimelerin manalarını idrak etmiş ve hiçbir bocalama, karışıklık olmadan bu kelimeleri anlamış olan her Müslüman, Peygamber Efendimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve …

Devamı »

Alimlere ittiba etmek, onları Rab edinmek midir?

Hamd hak ehlinin velisi olan Allah’a (subhanehu ve teâlâ) salât ve selam da mücahidlerin imamı, kıyametten önce kılıç ile gönderilene (sav) onun pak ehli beytine, ashabına ve kıyamete kadar kınayıcıların kınamasından korkmadan hak üzere sebat edenlerin üzerine olsun. Âlimleri rab edinme meselesi son zamanlarda İslami forumlarda sıkça tartışılan konular arasında yer alıyor. Birçok kişi yazdıkları yazılarında ümmetin emanet ve ehliyet …

Devamı »

Irak’ta “Hristiyan ve Yezidi Katliamı” Meselesi

İslam Devleti’nde Gayrı Müslimlerin Yaşam Hakkı Son günlerde Türkiye ve dünya medyası IŞİD’in Karakuş’ta Hristiyanlara, Sincar bölgesinde Yezidilere katliam yaptığı hakkında akla hayale gelmeyecek haberler yapıyor. Çocukların kafasını kesmekten, kadınların köle olarak satıldığından, hatta yamyam olduklarından bile haberlerde bahsedenler var! Tüm Batı medyası olayı manşet manşet veriyor. Konu hakkında konuşmayan kalmadı. Papa bile işi gücü bırakıp acil açıklama yaparak uluslararası …

Devamı »

Hilafet Kavramının, Şer’i Ve Siyasi Olarak Birbirinden Ayrıştırılmaları

Şeyh Ebu’l-Munzir Eş-Şankıti’nin IŞİD’in hilafet ilanıyla alakalı yazdığı şer’i reddiyeyi sizlere sunuyoruz:  Hilafet Kavramının, Şer’i ve Siyasi Olarak Birbirinden Ayrıştırılmaları Bismillahirrahmanirrahim Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’adır. Soylu nebiye, ailesine ve tüm ashabına salat ve selam olsun. Geçen günlerde IŞİD’in ilan etmiş olduğu hilafetin meşru oluşuyla ilgili olarak ‘bunu destekleyenler ve buna karşı çıkanlar’ olmak üzere bir takım tartışmalar yaşanmıştır. Ben …

Devamı »

Şeyh Salih el Meğâmisî’den Kalpleri İncelten Sohbetler

Şeyh Salih El-Meğâmisî’den Kalpleri İncelten Sohbetler Selef-i Sâlihin zühd ve takvâ ehli kişilerdi. Onlar gecelerini Allah’a ibadet ederek geçirir, gözyaşı dökerler, gündüzlerini ise kâfirlerle savaşarak geçirirlerdi. Günahlara düşmemeye çok dikkat eder, Allah azze ve celle’yi hoşnut etmeyen ameller işlemekten korkarlardı. Allah’ı çokca zikrederler, Kur’ân’ı çok okurlardı. Onlar kalpleri yumuşak, gözleri yaşlı muttaki kimselerdi. Birçok insanın kalplerinin katılaşıp nasihatlerden etkilenmediği bir dönemde …

Devamı »

Nusret Cephesi kadısı Dr. Sami el-Ureydi’den sohbet: “Selef-i Salihin Menhecinin İşaretleri”

Suriye’den yayın yapan Ribat Medya, Nusret Cephesi kadısı Dr. Sami el-Ureydi’nin “Selef-i Salihin Menhecinin İşaretleri” sohbetini Türkçe alt yazılı olarak yayınladı: Ümmeti İslam/Haber Merkezi

Devamı »