Mücâdele

Allah’a istiğfarda bulunup O’na söz vermek için bir çağrı

Ümmetimiz bugün her yerde oldukça zor günler geçiriyor, özellikle de mübarek Şam topraklarında… Farklı şekillerde zuhur eden musibet ve sıkıntı dolu zamanlar geçiriyoruz. Şam’ın dışındaki yerler de aynı durumda fakat Şam, çatışmanın, değişimin ve etkinin merkezi olduğu için, tüm Müslümanlara, özellikle de Cihad sayesinde bereketlenen topraklarda bulunanlara ve musibetlerin kol gezdiği beldelerdekilere sesleniyorum; Allah’a (azze ve celle) günahlarınızdan tam bir …

Devamı »

Dr.Hâni es-Sıbaî, hutbesinde Türkiye, HTŞ ve Taliban’a değindi

“Kapkaranlık bir dehlizin ucunda ışık göründü. Bu nur ise Taliban’ın Amerika ile gerçekleştirmiş olduğu görüşmelerdir. Bu hutbe de Taliban’a has olacaktır. Günümüzde İslam’ın zirvesi olan cihadın sancağını taşıyanlar Taliban önderliğindeki Afgan halkıdır. Hutbede aynı şekilde Şam’daki cihaddan da bahsedeceğiz. Askeri uzmanlar der ki; bir beldeye girmeden önce orası yoğun hava saldırılarına maruz bırakılır. Sonrasında ise piyadeler sahaya sürülür. Bugün ise …

Devamı »

Suriye’deki “Ve Mü’minleri Teşvik Et” Operasyon Odası’na destek beyânı yayınlandı

Suriye sahasında faaliyet gösteren İslâmî gruplardan Hurras ed-Din, Ensar el-İslam, Ensaru’d-Din ve Ensaru’t-Tevhid’in bir araya gelerek kurdukları “Ve Harridi’l-Mü’minîn/Ve Mü’minleri Teşvik Et” operasyon odasının geçtiğimiz günlerde Lazkiye’ye bağlı Cebel-i Ekrad(Kürd Dağı) bölgesinde Esed rejimine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara ilişkin yazılan bir methiyeyi “Ümmet Bülteni” takipçilerine takdim ediyoruz: “Mü’minleri Teşvik Et” Operasyon Odası: Çekilmiş Keskin Kılıçlar.. Allah yolunda savaş ibadetinin kendine özgün …

Devamı »

Dr.Sami el-Ureydî’den “Ve Mü’minleri Teşvik Et” Operasyon Odasına Tebrik ve Destek Beyanı

Suriye direnişinin önemli isimlerinden Ürdünlü Hadis alimi Dr.Sami el-Ureydî, sahadaki farklı cihad yanlısı cemaatlerin bir araya gelerek oluşturdukları “Ve Mü’minleri Teşvik Et” operasyon odasının son günlerde Esed rejimi ve destekçilerine yönelik düzenledikleri başarılı operasyonlardan dolayı bir mesaj yayınladı. Lağvedilen Nusret Cephesi’nin eski Şer’î liderlerinden olan ve şu anda Hurras ed-Din oluşumu içerisinde yer alan El-Ureydî’nin mesajının Türkçe tercümesi şöyle: “Allah …

Devamı »

Dr.Sami el-Ureydî’den “Ümmet Cihadı – Seçkinler Cihadı” tartışması hakkında yeni makale

İslamî/Cihadî hareketlerin fikir ve ilim adamları arasında son yıllarda ortaya çıkan Ümmet’in Cihadı(Cihadu’l-Ummah)-Seçkinlerin Cihadı(Cihadu’n-Nukbah) tartışması üzerine Suriye sahasındaki önemli isimlerden Ürdünlü Dr.Samî el-Ureydî tarafından kaleme alınan makalenin Türkçe tercümesi yayımlandı. Makaleyi “Ümmet Bülteni” takipçilerine takdim ediyoruz: Cihad Hareketi, Müslüman Halklar ve Çıkmaz Yol Cihad hareketinin değişimde çıkmaz yola girdiğine dair bazı sözler okuyoruz. Bu sözün sahiplerine göre mutlaka bu bağlamdan …

Devamı »

İmanî Hendek – Dr.Sami el-Ureydî

Rabbani mücahid, düşmanları onu dininde fitne için kuşattığında kalbine yönelir ve düşmanları ile kendi arasında geniş, derin ve imanî bir hendek kazar. Onun buna gösterdiği özen ve itina maddi çukur kazmaya gösterdiği itinadan aşağı değildir. Maddi çukur, imanî çukurdan aşağı olursa istenen hedefe ulaşmak mümkün olmayabilir. İhtiyaç durumunda maddi çukur kazmak farklı gerekçeler ve hedefler için ve bu işin önemini …

Devamı »

Süregelen Fitneler Hakkında

Bismillahirrahmanirrahim Hamd Allah’a mahsustur. Resulullah’a, ailesine, sahabelerine ve kıyamet gününe dek Onu veli edinenlere salat ve selam olsun. Tarihimizde nice fitneler geçti. Bu fitnelerde kanlar akıtıldı. Küçük-büyük herkes onun içine daldı. Bu fitneler coşkun sular gibi akıyor, âlimlerin, hakimlerin ve takva sahiplerinin önlerinden geçip gidiyordu. Bu fitneleri besleyenler ise, takvadan yoksun, hamasetle birlikte cahil nefislerdir. Her yerde bunlar fitnenin direği …

Devamı »

“Kerih gördüğünüz şey, kendisini talep ederek yola çıktığınızdır”

“Vallahi ey topluluk, kerih görmüş olduğunuz şey, onu talep ederek çıkmış olduğunuz şeydir: şehadet. Biz düşmana karşı sayı, güç ve çoklukla savaşmıyoruz. Biz onlara karşı ancak Allah’ın bize ikramda bulunduğu bu din ile savaşıyoruz. Savaşa çıkın, o, iki güzellikten birisidir: ya galibiyet, ya da şehadet.” (Abdullah b. Revaha el-Ensari radiyallahu anh) Tarih yolunda duraklar vardır. Herkes oralarda farklı seçenekler karşısında durur. …

Devamı »

“Uygulamadaki başarısızlık, metodun yanlış olduğunu göstermez”

Yenilgi, hata anlamına gelmez. Nebi (s.a.v.) Uhud savaşında yenilmedi mi? Bu, cihadın bir hata olduğu anlamına mı gelir? Hata nerede? Uygulamada, idarede ya da hareket şeklinde olabilir, ancak cihadın bizzat kendisinde değildir. Maalesef birçok şeyhe gidip konuştuğunuzda size, ‘daha önce bu yolu denediniz ve yarar sağlamadı’ der. Bunu, yanlış bir yolla denedik, uygulama şeklinde hatalar vardı. Yeniden tekrar edilmesi gerekir, …

Devamı »

Mücahidler Allah’ın Veli Kullarıdır

Bizim şeriatımızda, itaatler arasında, -İslam’ın rükünlerinden sonra- Allah yolunda cihaddan daha yüce bir amel yoktur. Saldırganların def’inin gerçekleştiği, dünyanın ve dinin muhafazasının tahakkuk ettiği Cihad şer’i bir vacip olduğunda ise, bu fazilet daha da artar ve kesinleşir. Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) bunu, ‘İslam’ın hörgücünün zirvesi’ olarak nitelemiştir. Bugün Allah-u Teala, ümmet için bunun kapısını açmış, coğrafi alanını büyütmüş ve …

Devamı »