Niçin Cihad Ediyoruz?

Şeyh Ebu Katade şöyle der: “Ey sevgili kardeşim! Biz cihad ediyoruz, çünkü Rasulullah’ın Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurduğu gibi, Allahu Teala cihadı İslam’ın zirvesi kılmıştır… Biz cihad ediyoruz, çünkü cihadın terkedilmesi halinde ancak zillet vardır. Rasulullah’ın Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurduğu gibi: “Cihadı terkeden hiçbir kavim yoktur ki zillete düşmüş olmasın.”

İşte sen bizzat görmektesin ki, ümmet bu yöneticilerden razı olduğundan beri, devlet işleri domuz ve maymun kardeşlerin tahrifiyle ne hale ulaştı? Onların gücü gün geçtikçe arttı… Bu, insanlar onlara karşı savaşmaktan engellendiği için meydana gelmiştir. Bu tağutlarla savaşmayı düşünen herkese karşı savaş açıldı, işkenceler yapıldı. Bu kişiler hapse atılıp, öldürüldüler. İşte onlar hala bu cihadın önünde engel olarak duruyorlar… Memleketlerimizi diğer kafirlere teslim etmişler, petrol, gaz ve diğer kaynaklarımızı, ayakta kalabilmeleri için onlara uzatmışlardır. Bu memleketler, kafirler için, küfürlerini yetiştirdikleri bahçeler haline gelmiştir.

Sevgili kardeşim! Biz cihad ediyoruz, çünkü cihad, ümmetin izzetine ve yüceliğine dönmesi için tek yoldur. Rasulullah’ın Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurduğu gibi: “İ’yne* ile alışveriş yaptığınız, öküzlerin peşine takılıp çiftçilikle yetindiğiniz ve cihadı terkettiğiniz zaman Allah size bir zillet verir ve yeniden dininize dönmedikçe sizden onu gidermez.”[Ahmed, Ebu Davud, Beyhaki ve diğerleri rivayet etmiştir. Es-Silsiletu’s-Sahiha: 11.] Yani, cihadınıza dönünceye kadar, Allahu Teala bu zilleti sizden gidermez… Bu nedenle cihad, ‘din’ olarak isimlendirilmiştir.

Biz cihad ediyoruz, çünkü cihad, hayattır. Allahu Teala şöyle buyurur: “Ey iman edenler! Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah ve Rasulü’ne uyun.”[Enfal,24] Alimler buradaki hayatı, cihad olarak tefsir etmişlerdir.

Eğer sana, “Sabret” denirse, bil ki Allahu Teala, Müslümanlar için, zillet ve utanca sabırdan asla razı olmaz. Allahu Teala şöyle buyurur: “Halbuki üstünlük ancak Allah’ın, Rasulü’nün ve mü’minlerindir.”[Münafikun,8]

“Allah kafirlere, iman edenler aleyhinde asla fırsat vermeyecektir.”[Nisa,141]

Eğer sana, “Cihad fitnedir” denirse, onlara, Allahu Teala’nın şu ayeti ile karşılık ver: “Onlardan öylesi de var ki, ‘Bana izin ver, beni fitneye düşürme’ der. Bilesiniz ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdir.”[Tevbe,49] Zira bu ayet onların emsalleri hakkındadır. Bütün fitneleri yok eden cihad, nasıl fitne olabilir ki? Allahu Teala şöyle buyurmaktadır: “Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın.”[Enfal,39]

Eğer sana, “Cihadda ölüm vardır” denirse, onlara şöyle cevap ver: “Ben ölmek için cihad ediyorum. Şüphesiz cihaddaki ölüm, Allah yolunda şehadettir, bizim isteğimiz de zaten budur. Allahu Teala şöyle buyurur: “Mü’minlerin içinde Allah’a verdikleri sözde duran nice erler vardır. İşte onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir; kimi de beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde ahitlerini değiştirmemişlerdir.”[Ahzab,23]

“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar Rableri katında diridirler, rızıklanırlar. Allah’ın lütfundan kendilerine verdiğiyle hepsi de sevinç içindedirler. Ve arkalarından henüz kendilerine katılamayanlara : “Onlar için hiçbir korku yoktur, onlar üzülecek de değillerdir” diye müjdelemek isterler.”[Al-i İmran,169-171]

Eğer sana, “Bu yolda yalnızsın, yardımcın yok, insanlar mal ve aileleri nedeni ile seninle ilgilenmemektedirler bile!” denirse, onlara şöyle cevap ver: “Bütün dönemlerde, hak ehlinin durumu böyledir, onlar gariplerdir. Allahu Teala şöyle buyurur: “Artık Allah yolunda savaş. Sen kendinden başkası (sebebiyle) sorumlu tutulmazsın. Mü’minleri de teşvik et.”[Nisa,84]

İmam Kurtubi Rahimehullah bu ayetin tefsirinde şöyle der: “Bu, kendisine yardım eden hiçbir kimse olmasa dahi, münafıklardan yüz çevirmesi ve Allah yolunda cihad konusunda azimli olması konusunda Rasulullah’a Sallallahu Aleyhi ve Sellem yönelik bir emirdir.”[El-Cami li Ahkami’l-Kur’an, 5/293]

Sevgili kardeşim, işte sana kimliğimizi açıklayan sade kelimeler ve “Biz kimiz, ne istiyoruz, niçin Allah yolunda cihad?” sorularına vermiş olduğumuz hızlı cevaplar. Bundan sonra bizimle birlikte bu emaneti taşıyacak mısın? Bu emanete ihanet etmekten kaçınacak mısın?

Allahu Teala şöyle buyurur: “Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun!”[Al-i İmran,133]

Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.

Ebu Kuteybe eş-Şami

*İ’yne: Faizle yapılan alışverişlerden bir çeşittir. Özelliği; bir kişinin, vakti tayin edilmiş bir bedel ile (veresiye) bir şeyi birisine satması, daha sonra aynı malı, sattığı kişiden peşin olarak daha düşük bir ücret ile satın almasıdır. Bu şekilde, peşin bedel ile veresiye bedeli ayırarak faizli bir kar elde edilmiş olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir