Nusret Cephesi’nin tecrübeli emirlerinden Ebû Firas, ABD saldırısında şehid!

Nusret Cephesi liderlerinden, El-Kaide komutanı Şeyh Ebu Firas es-Surî, oğlu ve 6 korumasıyla birlikte ABD hava saldırısında şehid edildi. Haber Nusret Cephesi’nin resmi hesapları tarafından doğrulandı.

Şeyh Ebu Firas’ın şehid edildiği yer

CfI_vN7W4AA868J

Şeyh Ebu Firas Suri’nin oğlu Azzam’ın şehadet görüntüsü

CfJCHzHWAAAg03o

Şeyh Ebu Firas es-Suri’nin kısa bir biyografisi:

Şeyh Ebu Firas es Suri, 1949’da (Hicri 1369) Şam kırsalında doğmuştur. Askeri akademiye katılmış ve asteğmen rütbesi ile mezun olmuştur. İslami fikirlerinden dolayı 1979’da Topçu Okulu’ndaki hadiselerden sonra ordu ile ilişiği kesilmiştir (Halep Topçu okulu baskını- Çeviren).

1977-1980 arasında Talia El Mukatila’daki mücahidlere eğitmen olarak hizmet vermiş ve 1979-80 arasında Suriye rejimine karşı birçok operasyona katılmıştır. 1980’da Ürdün’e geçmiş, sonraki yıl Afganistan’a giderek Horasan’daki çeşitli kamplarda mücahidlere askeri ilimler öğretmiştir.

Afganistan’da bulunduğu sure zarfında iki Şeyhle, Abdullah Azzam ve Usame bin Ladin ile tanışmış (1983’te), Hindistan, Endonezya, Burma ve İran’da operasyonlar düzenlemek için özel hazırlanan kamplarda mücahidlere eğitim vermeye devam etmiştir.

Şeyh Ebu Firas, Host ve Celalabad’da operasyonlara katılmış ve Afgan mücahidlerinin arasındaki ihtilafları gidermek için kurulan Şûra’ya aktif olarak katilim göstermiştir.

Kendisi Usame bin Ladin’in Pakistan halkına cihad etme çağrısı yapmak için görevlendirdiği bir elçidir ve Pakistan’da birçok Afgan ve Taliban âliminin mezun olduğu Hakkani Üniversitesi lideri Samia el Hak gibi Pakistan cihadi liderlerin içinde bulunduğu bir delegasyonla görüşmüştür.

Cemaat’ul Ehli Hadis’i bir cihad grubu kurmalarına ikna etmeden önemli rol oynamış ve liderleri ile tanışmıştır. Ayrıca yeni bir cihad grubu olan Cemaati Dava’nın kurulmasında rol oynamış, Şeyh Usame bin Ladin’in finanse ettiği, Zaik er Rahman tarafından yönetilen başka bir grup Lesker-i Tayyibe’yi eğitmiştir.

Şeyh Ebu İbrahim Iraqi, Şeyh Ebu Firas ile birlikte Hikmetyar’a bir acil müdahale gücü oluşturmuştur. Ebu Firas, Şeyh Ebu Ubeyde Binsiri ve Şeyh Ebu Hafs Mısri, Mesede Askeri Sura Konseyi’ni kurmuştur. Ayrıca Ebu Musab Zerkavi ile tanışmış, birlikte Biladu’ş-Şam’da cihadı başlatma çabalarında işbirliği yapmışlardır. Amerikan işgali sırasında Pakistan mücahidlerinin ailelerinin emniyetini sağlama görevini görmüştür.

2003 yılında Yemen’e gitmiş ve Nusret Cephesi ile Devle Cemaati(IŞİD) arasında ihtilafın vuku bulduğu 2013 yılında Biladu’ş-Şam’a dönünceye kadar orada kalmıştır. Biladu’ş-Şam’da Şeyh Ebu Halid es-Surî ile birlikte meseleleri çözmeye çalışmış, ancak girişimleri Devle Cemaati’nin kibri yüzünden başarısız olmuştur. Nihai olarak Tanzim’ul- Kaide’nin Şam temsilcisi Nusret Cephesi’ne katılmıştır ve inşaAllah orada şehadete kavuşmuştur.

Şeyh Ebû Firas, Ahraru’ş-Şam’ın kurucu liderleri Hassan Abbud ve Ebû Halid es-Surî ile beraber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir