‘Şam’ın Münafıkları, Müminlerine Galip Gelemeyecektir!’

Ahmed bin Hanbel (rahimehullah) “Müsned”inde sahâbî Hureym b. Fâtik’in (radiyallahu anh) şöyle dediğini rivayet etmiştir:

أهل الشام سوط الله في الأرض ينتقم بهم ممن يشاء كيف يشاء وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم ولن يموتوا إلا هما أو غيظا أو حزنا

“Şam ehli Allah’ın yeryüzündeki kırbacı (şiddetli azabı)dır, onlarla (kullarından) dilediği kimselerden dilediği gibi intikam alır. Şam ehlinin münafıklarına, Şam ehlinin müminlerine üstün gelmeleri haramdır. Onlar ancak kaygılı veya şiddetli bir gazap veya hüzünlü olarak öleceklerdir.” (El-Elbânî isnadının sahih, Şuayb el-Arnaût ise zayıf olduğuna hükmetmiştir.)

Başka bir lafızda:

وحرام على منافقِيهم أن يظهروا على مؤمنيهِم، وأن يموتوا إلا هما وغما وغيظا وحزنا

“…Şam ehlinin münafıklarına, Şam ehlinin müminlerine üstün gelmeleri ve kaygılı, kederli, şiddetli bir gazap ve hüzünlü olarak (ölmeleri) hariç ölmeleri haramdır.” şeklinde geçmektedir.

San’ânî (rahimehullah) şöyle demiştir: “Bunda Şam ehli için açık bir fazilet vardır.”

Taberânî’nin (rahimehullah) rivayetinde bu söz Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’e nisbet edilmiştir. Ancak el-Elbâni bu rivayetin isnadı için ise zayıf demiştir. Hatta Ahmed el-Ğumârî (rahimehullah) bu sözün Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) hakkında uydurulmuş yalan bir hadis olduğunu, bu sözün o zaman Şam’da bulunan Hureym’in sözü olduğunu söylemiştir. Munzirî (rahimehullah) doğru olanın bu sözün Hureym’in sözü olabileceğini söylemiştir. Ebu Ya’lâ da (rahimehullah) bu sözü Hureym’e nisbet ederek rivayet etmiştir.

İbn Teymiyye (rahimehullah) “Menâkibu’ş-Şâmi ve Ehlihâ” isimli risalesinde, münafıkların özellikleriyle vasıflanmış fucûr ve bid’at ehlinden kimilerinin, kendilerini düşmana karşı korkuttuklarında kâdıların kâdılarına ve başkalarına bu sözü naklettiğini söyler.

Siz de, “Deviremiyorsunuz bu zalimi! Dökülen kanlar, çekilen eziyetler boşa gidiyor! Bırakın artık bu savaşı, siz de masaya oturun!” diyenlere deyin ki: “Şam’ın münafıkları müminlerine galip gelemeyecektir!”

Yazan: Ömer Faruk @l_ilm

Ümmet-i İslam

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir