Şeyh Ebû Muhammed el-Makdisî’den Devle Örgütü’ne Çağrı!

Ürdünlü âlim ve davetçi Şeyh Ebu Muhammed el-Makdisî, IŞİD’e hicret eden Müslüman kadınlar ve aileler hakkında bir yazı kaleme aldı. IŞİD’in elindeki şehirleri birer birer kaybetmesi üzerine IŞİD sözcüsü Adnanî’nin “gerekirse çöllere yeniden çekiliriz” demesini hatırlatan Şeyh el-Makdisî, bu durumda Müslüman kadınların Nusayrîlerin ve PKK’nın eline geçeceğini, bu nedenle bu kadınları Nusret Cephesi’nin elindeki bölgelere geçmelerine izin verilmezse vebalinin IŞİD’e olacağını belirtti.

“IŞİD’in aileler ve hicret eden Müslüman kadınlar üzerindeki sorumluluğu”

İnsanları korkutmaktan hoşlanmıyorum ve demoralize olanlardan da değilim ama hengâme ve felaketler esnasındaki metânet hakkında gerçekçi bir şekilde düşünüp taşınılması gerekir, herşey hesaba katılmalı ve düzenlemelerin en kötü senaryo düşünülerek yapılması gereklidir. IŞİD aylardır gerileme kaydetmektedir ve bu kibir sahibi olan kişinin beklentisinin aksine tartışılmaz bir gerçek. Ben bu duruma sinsice sevinen, bu yüzden hakaret eden, aşağılayan kimselerden değilim. Bilâkis, ben Müslümanların durumu hakkında endişeleniyorum.

Ehl-i Sünnet’ten olan kardeşlerim ve Müslüman muhacirlerden olan kız kardeşlerim  (IŞİD’e göç edenler) ve diğerleri için korkuyorum. Felluce kuşatması ve Rakka saldırıları hususunda IŞİD’ten bir plan ortaya koyması ve Râfizilerin, PKK’nın, ateistlerin ve mürtedlerin saldırılarından aileleri ve Müslüman kadınların onurunu muhafaza etmek için alternatifler sunması bekleniyor.

Özellikle, Adnani yaptığı son konuşmasında, çöle tekrar geri dönmeleri gerekirse bunun umurunda olmayacağını ima etmişti. Peki Müslüman kadınlar ve özellikle muhacirler bu durumda ne yapacaklar?

IŞİD himayesinde bugün aralarında dul ve çocuklu ve yüklü olan yüzlerce göçmen kız kardeşimiz var. Rakka veya Musul’un rejimin baskınına maruz kalması durumunda çoğunun Suriye ve Irak’ta sığınabilecekleri akrabaları ya da aşiretleri yok. Ve IŞİD bu bacıların seyahat etmesini engellemek için onların ihtiyacı olan belgelere de el koymuştur. Yani gerekli olduğunda ülkelerine dönmelerini sağlayacak hiçbir dökümana da sahip değiller. Sınırların kapatılması ve savaşın ve çatışmaların şiddetiyle bunu yapabilmeleri de mümkün değil.

Eğer Arap ve Avrupalı hicret etmiş bacılar Nusayri sapkınların ya da PKK’nın ya da mürtedlerin eline düşerse bu, onurları ve yaşamları için büyük bir tehlike olacaktır. Bunun sorumluluğu bu durumu hesaba katmayan ve önlem almayı düşünmeyen insanların üzerinde olacaktır.

Bu felaketi önlemediler, onların umurunda olan tek şey zaferlerinin zirvesindeyken, düşmanlarından cariye esir almaktı. Rezalet çıkarmanın ve “oh olsun” demenin sırası değil, ama şunu söyleyeceğim: IŞİD şimdiye kadar onların onurunu korumak için herhangi bir plan ortaya koymadıysa, bu hicret etmiş bacıların sorumluluğunu omuzlarında taşımaktadır. Dik kafalılık etmeden şu an itibariyle onların güvenli bölgelere gitmesine izin verilmelidir. Ya da kız kardeşlerimize belgelerini  iade ederek gerekli olduğunda kendi kararları doğrultusunda bunu yapmalarına imkan tanınmalıdır. Veyahut şu an itibariyle Nusret Cephesi ve Müslüman kadınların onurunu önemseyen diğer benzeri gruplarla koordine olmalıdırlar. Böylece IŞİD, savaş ve kendi meseleleriyle meşgulken, oradaki insanlar kardeşlerimizi kendilerini evlerine kabul edip yüklerini hafifletirler.

Eğer IŞİD, Nusret Cephesi’ni mürtedlikle itham ederek ve aklı selim birinin böylesine bir musibete bulaşmayacağı bir şekilde, buna benzer saçma sapan suçlamalarla itham ederek, bu çok önemli durumla ilgili kararlı adımlar atmaz, inatçılıklarını ve hadsizliklerini terk etmezse, Müslüman kadınların onurunun çiğnenmesine sebep olacaktır.  Daha sonra, Müslüman kız kardeşlerimiz, özellikle de aralarındaki muhacir olanların başlarına gelecek her şeyin vebalini Allah’ın ve tüm Müslümanların huzurunda taşıyacaklardır.

Allah Müslümanların ve Müslüman kadınların onurunu korusun.

Ey Allah’ım! Her kim kız kardeşlerimiz için kötü niyet taşıyorsa onun kuyruğunu kes ve onu peşinden gidenler için ibret kıl ve onun üzerine onu açığa çıkarıp yok edecek olanları gönder.

Ve salât ve selamlar Hz. Muhammed (a.s) ve ailesine ve ashâbına olsun.

Kaynak: Küresel Analiz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir