Etiket Arşivi: ibni kayyım el cevziyye

Günümüz Yöneticilerine Hüccet İkamesi Hakkında

  Allah’ın şeriatını yönetimden dışlayan, İslâm’la savaşan ve Müslümanlara karşı kâfirlere destek olan şahıslara hüccet ikamesinde bulunmak lâzım mıdır? Soru: Es-Selâm Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu… İşittik ki pek çok alim, tekfirin tahakkuku için şer’î delilin muhataba iletilmesinin şart olduğunu ileri sürüyor. Günümüzün tağut idarecileri gibi Allah’ın vahyiyle hükmetmeyen, İslâm’la savaşan, davetçileri öldürüp zindanlara atan, Müslümanlara karşı Allah düşmanlarına destek …

Devamı »

Neden Selefi Cihad?

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın adıyla… Hamd, “Savaş size farz kılındı” [1] diyene, Salât ve selam, küfredenleri “Beni işitiyor musunuz? Muhammed’in nefsini elinde tutana yemin ederim ki ben sizi kesmekle geldim” [2] sözüyle uyaran Resulüne olsun. Bundan sonra; insanlar arasındaki ihtilaf kaçınılmaz ve şüphe olmayan vakıa olup, kevni bir sünnettir. Allah subhanehu ve teala şöyle buyuruyor: “Rabbin dileseydi bütün insanları …

Devamı »

İman ve Salih Amelin Ruhu: Allah Sevgisi

Rahmân ve Rahîm Allah’ın Adıyla Hamd Allah’a, salât ve selâm Rasûlüne olsun. İmanın kuvvetlenmesi, kalpte kök salıp, davranışlarımıza yansıması ve hayatımızda değişikliğe neden olması için kalbi amellerin önemi hiç şüphesiz çok önemlidir. Sevgi, korku, ümit, huşû, haya vb. konular iyi bilindiği oranda kişinin imanı daha da kuvvetlenir. Akîde eğitimi kelâmî tartışmalara girilmeksizin verildikten hemen sonra müslüman için faydalı olan diğer …

Devamı »

İhmal Edilen Bir Konu: Kalp Amelleri

Batı Medeniyetinin müslümanların topraklarını fiili işgalinin yanı sıra özellikle sinsice yürüttüğü fikir işgalide son derece hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Kafirlerin hayat tarzının ve benimseyip o doğrultuda yaşadıkları beşeri ideolojilerinin özellikle Türkiye de de halkın birçoğu tarafından bilinerek veya bilinmeyerek kabul edildiği acı bir gerçektir. Demokrasi benimsenmiş ve seküler bir yaşam tarzı yaygınlık kazanmıştır. Kapitalizm ideolojisi doğrultusunda aşırı harcama ve lüks …

Devamı »

Kur’ân’dan Etkilenip O’nunla Amel Etmenin Gerekliliği

Son yüzyılda Batı’nın cahili medeniyetinin benimsediği ideolojik akımların ve yaşam tarzlarının müslümanların topraklarında da etkisini göstermeye başladığı andan itibaren bu topraklarda yaşayanlar çeşitli alanlarda bozulmalar yaşadılar. Bu bozulmalar; İslam’ı anlamada olsun, yaşam tarzlarında olsun, siyasi, sosyal, ekonomik vb. alanlarda olsun artış göstererek devam etti. Bu bozulmanın nedenlerine baktığımızda bunların en başta geleninin Kur’ândan uzaklaşıp Kur’ân’ın terk edilmesi olduğunu görürüz. Kur’ân’ın …

Devamı »

Sağlıklı kalp ve özellikleri

Sağlıklı kalp, kıyamet günü sahibini kurtaran selim kalptir.Allah Teala sağlıklı kalbi şöyle haber vermektedir: “O gün, ne mal fayda verir nede evlat.Allah’a selim kalp ile gelenler (o günde fayda bulurlar). (İsra Suresi 36. Ayet) Selim: Hasta ve sakat olmayan, sağlam, ayıpsız ve kusursuz demektir.  Selim kalp, selamet (hasta ve sakat olmama, sağlam, ayıpsız ve kusursuz olma hali) kendisinin temelli niteliği …

Devamı »

Cihadla Olan İlişkisi,Herkesin Gerçek Yüzünü Ortaya Çıkarır

Yüce Allah, şöyle buyurur: Sizi gözetleyip duranlar, eğer size Allah’tan bir zafer (nasib) olursa, “Sizinle beraber değil miydik?” derler. Kafirlerin (zaferden) bir nasipleri olursa (bu sefer de onlara), “Sizi yenip (öldürebileceğimiz halde öldürmeyip) müminlerden korumadık mı?” derler. Artık Allah kıyamet gününde aranızda hükmedecektir ve kâfirler için müminler aleyhine asla bir yol vermeyecektir.(Nisa, 141)  Şeyh Abdurrahman es-Sadi, tefsirinde “Sizi yenip (öldürebileceğimiz …

Devamı »

Sabrın Faziletleri

Bilmiş ol ki; Allah Teala sabrı tökezlemiyen bir at, körlenmeyen bir kılıç, bozguna uğramayan bir ordu, yıkılamayan, hatta gedik bile açılamayan muhkem bir kale kılmıştır. Sabır ile nusret(zafere ulaşma) iki kardeştir, bunlar bir anadan süt emmiş ve hiçbir zaman birbirinden ayrılmayacaklarına dair yemin etmişlerdir. Zafere ulaşmak, sabırdan sonra gelir, ferahlık ve sevinç üzüntüden sonra gelir, güçlük ve sıkıntıdan sonra kolaylık …

Devamı »

İslami Üniversitelerin Öğrencilerine…

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir; salât ve selam, Peygamberimiz Muhammed(s.a.v.)’e, ailesine ve ashabına olsun! İslam Üniversitelerinin öğrencilerine, Cihada çıkmalarına yönelik olarak, defalarca tekrarlanan ve başarısız olan çağrılardan sonra ilim talebelerine açık bir mektup yazmaya karar verdik. Sözde “ilim talebeleri” arasından sık sık Kafkasya Mücahidlerinin İslam’ın basit temellerini bilmediklerini duyarız fakat ne zaman onlara gidip ilimleriyle yardımcı olmaya davet etseniz; …

Devamı »