Etiket Arşivi: tağut

Günümüz Yöneticilerine Hüccet İkamesi Hakkında

  Allah’ın şeriatını yönetimden dışlayan, İslâm’la savaşan ve Müslümanlara karşı kâfirlere destek olan şahıslara hüccet ikamesinde bulunmak lâzım mıdır? Soru: Es-Selâm Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu… İşittik ki pek çok alim, tekfirin tahakkuku için şer’î delilin muhataba iletilmesinin şart olduğunu ileri sürüyor. Günümüzün tağut idarecileri gibi Allah’ın vahyiyle hükmetmeyen, İslâm’la savaşan, davetçileri öldürüp zindanlara atan, Müslümanlara karşı Allah düşmanlarına destek …

Devamı »

“Tâğuta küfür, onun yaptığı iyilikleri inkâr edip görmezden gelmeyi de kapsar”

Bakara 256’daki âyet: “Fe men yekfur bi’t-tâğuti / Kim tâğuta küfrederse…” diye başlıyor. Âyette geçen “tâğuta küfretmek” nasıl olur ve neleri kapsar? Bu soruyu cevaplamak için “küfür” nedir, onu tahlil etmek gerekir. Küfür, “ke-fe-ra” fiil kökünden masdar olup, lügatta ‘bir şeyi örtmek’ demektir. Bu anlamıyla tohumu toprağa eken ve böylece onu örtüp gizleyen çiftçiye küffar denildiği gibi, kılıcı örttüğü için …

Devamı »

“Kerih gördüğünüz şey, kendisini talep ederek yola çıktığınızdır”

“Vallahi ey topluluk, kerih görmüş olduğunuz şey, onu talep ederek çıkmış olduğunuz şeydir: şehadet. Biz düşmana karşı sayı, güç ve çoklukla savaşmıyoruz. Biz onlara karşı ancak Allah’ın bize ikramda bulunduğu bu din ile savaşıyoruz. Savaşa çıkın, o, iki güzellikten birisidir: ya galibiyet, ya da şehadet.” (Abdullah b. Revaha el-Ensari radiyallahu anh) Tarih yolunda duraklar vardır. Herkes oralarda farklı seçenekler karşısında durur. …

Devamı »

Dr. İyad Kuneybî: Taviz Fıkhı -2. Bölüm (Türkçe Video & Metin)

  بسم الله الرحمن الرحيم   TAVİZ FIKHI 2. Bölüm Allâh’ı birlemek ve Tevhid’in gerektirdikleri en büyük maslahattır” Bizler maslahat ve mefsede meselelerini, nasları duvara vurma pahasına Din adamlarına bırakacaksak yahudi ve hiristiyanlarla hangi konuda ihtilafımız olacak ki, laiklerle neden ihtilafa düştük ki? Laik bir filozof olan John Jeremi Bintem laikliği tesis edenlerin büyüklerinden ve en eskilerinden biridir. Kanun usulü …

Devamı »

Dr. İyad Kuneybî: Taviz Fıkhı – 1. Bölüm (Türkçe Video & Metin)

Ümmet-i İslam Medya, Ensar Mescidi tarafından medya kuruluşumuza özel tercüme edilen Dr. İyad Kuneybî’ye ait “Taviz Fıkhı” adlı vaazı takdim eder. İlgili vaazın ilk bölümünde ”Allâh’ı Birlemek ve Bunun Gerektirdikleri En Büyük Maslahattır.” konusu işlenmektedir. Dr. İyad’a ait ses kaydından tercüme edilen ilgili vaazın Türkçe alt yazılı videosu da Ümmet-i İslam Medya tarafından hazırlanarak takdim edilmektedir. Ürdün’ün ünlü davetçilerinden olan …

Devamı »

“Artık Allah Yolunda Savaş! Sen Ancak Kendinden Mesulsün”

“(Ey Muhammed!) Artık Allah yolunda savaş! Sen ancak kendinden sorumlusun! Mü’minleri de savaşa teşvik et. Umulur ki Allah inkar edenlerin gücünü kırar. Allah’ın gücü daha üstündür, cezası daha şiddetlidir. (Nisa-84)” Bu makale de Allah’ın (c.c) izniyle, Rasulullah’ın (s.a.v) metodu ve ileri görüşlü Mücahidlerin tecrübesi ışığında Tağut sistemi ile mücadele yollarını araştıracağız. Aynı zamanda da yaygın hataları da konuşacağız ki, genç …

Devamı »

Balçığa Batmış İlim Eşeği

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir! Salât ve selam, Peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)’e, ailesine ve ashabına olsun! 16 Safer 1417 Hicri (2-7-1996 Miladi) tarihli «er-Reyul Urduni» gazetesinde «Suud âlimlerinin önde gelenlerinden bir heyet bombalama eylemlerini kınıyor» başlıklı bir yazı okudum. Haber şu şekildeydi: «Suudi Arabistan’daki büyük alimler heyeti, dün ülkedeki gazetelere verdikleri bildiride bombalama olayını kınadılar.» Dün Taif’te Suudi Arabistan müftüsü Abdülaziz …

Devamı »