İlim – Davet

Günümüz Yöneticilerine Hüccet İkamesi Hakkında

  Allah’ın şeriatını yönetimden dışlayan, İslâm’la savaşan ve Müslümanlara karşı kâfirlere destek olan şahıslara hüccet ikamesinde bulunmak lâzım mıdır? Soru: Es-Selâm Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu… İşittik ki pek çok alim, tekfirin tahakkuku için şer’î delilin muhataba iletilmesinin şart olduğunu ileri sürüyor. Günümüzün tağut idarecileri gibi Allah’ın vahyiyle hükmetmeyen, İslâm’la savaşan, davetçileri öldürüp zindanlara atan, Müslümanlara karşı Allah düşmanlarına destek …

Devamı »

“Tâğuta küfür, onun yaptığı iyilikleri inkâr edip görmezden gelmeyi de kapsar”

Bakara 256’daki âyet: “Fe men yekfur bi’t-tâğuti / Kim tâğuta küfrederse…” diye başlıyor. Âyette geçen “tâğuta küfretmek” nasıl olur ve neleri kapsar? Bu soruyu cevaplamak için “küfür” nedir, onu tahlil etmek gerekir. Küfür, “ke-fe-ra” fiil kökünden masdar olup, lügatta ‘bir şeyi örtmek’ demektir. Bu anlamıyla tohumu toprağa eken ve böylece onu örtüp gizleyen çiftçiye küffar denildiği gibi, kılıcı örttüğü için …

Devamı »

“Ailenizi İslâm’ı yaşayarak koruyun!”

Nankörlük ve şükürsüzlükten kaçının! Evinizi, ailenizi ve çocuklarınızı korumak istiyorsanız Allah’ın nimetlerine karşı nankörlükten ve şükürsüzlükten kaçının. Çünkü şükürsüzlük ve nankörlük, bela ve musibet kapılarını açan ilk anahtarlardır. Şükürsüz davranan bir topluma, bir eve ve bir aileye ilk uğrayacak olan bela, nimetlerin elden gitmesi, bir anda her şeyin tersine dönmesi ve aman vermeyen bir korku ve huzursuzluktur. Çünkü Rabbimiz buyuruyor …

Devamı »

ARŞİV: Ebu Muhammed el-Makdisi’nin Şehid Seyyid Kutub Hakkındaki Soruya Cevabı

  Soru: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Hamd Allah’a, salat ve selam O’nun resulüne olsun. Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Allah’tan muvahhid mücahitleri sevenleri her tarafa yaymasını dileriz Sevgili hocam, sorum Seyyid Kutub hakkında – Allah ona rahmet etsin. Seyyid Kutub hakkındaki düşüncenizi bulmak için çok çalıştım, ancak bunu başaramadım. Belki bu konuda daha önceden bir …

Devamı »

İmam Şâmil döneminden tarihî bir belge: Ruslara karşı savaşan mücahidlere hicret etmenin hükmü

Kafkasya-Dağıstanlı mücahidlerin websitesi VDagestan, 19.yüzyılda Rus işgaline karşı mücadele eden Kafkasya İmamet Hareketi’nin unutulmaz önderi İmam Şamil döneminden bir tarihî belge yayınladı. Metni ilginize sunuyoruz: Kıymetli kardeşlerimiz; sizlere İmam Şâmil döneminde Dağıstan’ın bir bölgesinin şer’î kadısı olan Şeyh Yusuf el-Yahsavî ed-Dağıstanî’nin zamanın Harameyn alimlerinden Şeyh Osman bin Hasan ed-Dimyatî ile olan yazışmasının tercümesini takdim ediyoruz. Şeyh Yusuf mektubunda; İmam Şamil’e …

Devamı »

Dr. İyad el-Kuneybî’den Sünnet Müdâfîlerine: “Üzülme, Güvendesin”

Üzülme, Güvendesin! Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) devesinin üstünde bir yolculuktaydı. Amel, ibadet, eğitim ve cihadla geçirdiği yoğun bir günün sonunda devesinin üstünde uyuya kalmıştı. Hafiften yana doğru meylettiğini gören Ebu Katade el-Ensâri, Rasulullah’ı uyandırmadan ona destek vermek için yanına geldi… ikinci bir defa, üçüncü bir defa aynı durum tekrar etti. Her defasında Ebu Katade el-Ensâri şefkat ve yumuşaklık ile …

Devamı »

“Ey Genç! Ebedi olarak cehennemde mi kalmak istiyorsun?”

  You Tube ve Yahoo sitelerine girişte, göze milyonlarca izlenmiş videolar takılmaktadır. Başlıklarına baktığımda yozlaşma ve çirkinliğin eserini görüyorum. Başlıklarının çoğu Arapça ve izleyenlerin geneli Müslümanlar! Ey genç! Bu videoları yayınlayan kimselerin küstahça seni şehvetinin peşinden sürüklemesine razı oluyor musun? Şeytanın insanları ve cinleri binek gibi kullanmasından hoşnut oluyor musun? Rabbinin şu sözünü işitmiyor musun? “-Şeytan- dedi ki; Şu benden …

Devamı »

Müslümanlar Hakkında Hüsnüzan

Bugün Müslümanların en fazla ihtiyaç duyduğu şeylerden birisi de, birbirlerine karşı hüsnü zan beslemeleridir. Allahu Teala şöyle buyurur: “Ey iman edenler, eğer bir fasık size bir haber getirirse -bilgisizce bir kavme sataşıp da sonra yaptığınıza pişman olmamak için- iyice araştırın.” (Hucurat: 6) Şayialar ve suizan, insanlar arasında şer doğurur. Hatta bundan dolayı bir kimse -fiil salih bile olsa- kardeşinin fiili …

Devamı »

“Bid’atçıya ancak misli gibi olanlar arkadaşlık yapar”

Laikliği (savunduğunu) açıkça belirten, şeriat ile hükmetmeyi reddeden ve Müslümanlara karşı kâfirlere destek veren yöneticileri tekfir etmemek, –İlmi derecesi ve akademik ünvanı ne kadar yüksek olursa olsun- mürcieliğin semerelerinden bir semere olup, dinin en mühim meselelerini bilmemektir. Eğer kişi onlardan ve laikliklerinden beri olmaya çağırmak yerine onlara arka çıkmaya, batılları üzerine onlar için tartışmaya ve onların yanında durmaya çağırırsa bu …

Devamı »

Bizim Mizanımız ve Onların Mizanı

Allah’ın adıyla… Hamd, alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Salât ve selam, Rasulullah’ın üzerine olsun… Allah (c.c.) şöyle buyuruyor: “Andolsun ki biz, peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik.” (57, Hadid/25) Mizan Allah’ın kitabı ile iç içedir. İnsanların, cemaatlerin, grupların, milletlerin değerlendirilmesi ancak bu ikisi ile söz konusudur. Mizan (ölçü) bozulduğu zaman onunla …

Devamı »